< Tillbaka <
Info om rote

Oppeby Hedtorp

Torp

Torpnamn

Hedtorp

Torpnummer

SR-00-0479

Rote

Oppeby

Rotegård 1

Oppeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Löta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Kuhlstatorp

Mantal 3

1/4

Socken

Helgesta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 450, år 1688 — 540, fr o m år 1710 — 479.

Rotens sammansättning år 1686:
Lötha — Jöns, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Oppeby — Erich, 1 Mantal. Possessor: Bengt Sparre.
Kuhlesta — Anders, 1/4 Mantal. Possessor: Hastferd.

Rotens sammansättning år 1728:
Oppeby — Per och Jon, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Bengt Sparre.
Löta — Erich, 1/2 Mantal. Possessor: Fru Ebba Sparre.
Kuhlstatorp — Bengt, 1/8 Mantal, står för 1/4 Mantal. Possessor: Lennart Ribbing.

Roten vakant till Statsverket 1/1 1794 — 28/3 1801.

En soldat nr 479 död å Fördelningssjukhuset på Åland i febr 1809.
En soldat Pehr Jacobsson inflyttad till Oppeby “soldathus” från Gäfversnäs ST. Han var född 1734.

Soldater vid detta torp

Anders LÖTH
GM 1688 är namnet i det närmaste oläsligt, men kan tydas som "David Persson", anst 1687. Torde vara: "Anders Larsson", som sedan fick soldatnamnet Löth 1690.
>
Anders OPPMAN
1760 kommenderad till Fabritie-Battaillon i Stralsund. GM-63 begär och får med rotens samtycke transport till 472.
>
Anders OPPMAN
>
Anders ÖHRN
-18 =. -19 =. Förmedelst dess ofärdighet i fötterna erhållit Högwälborne Herr Baron och Gen.mj Fuchs interimsavsked. GM-28 gammal, oduglig, får confirmation.
>
August Edvard HED
Inflyttad fr Nedergården 9/11 1886. Kom från Årdala 1885.
>
Carl August FRED
Avförd 15/5 1868 ur regementets rullor för snatteri.
>
Carl DILL
>
Carl Fredric BRÖMS
>
Carl Fredrik KNECKT
Inflyttad fr Stenkvista 1815. GM-35 Avsked för fallandesot.
>
Carl OPP
>
Carl OPPMAN
>
Claes David ÖBERG
Inflyttad fr Vrena 1868. Utflyttad t Bettna 8/11 1883. Vicekorpral 20/6 1878. GM-83 Avsked på grund av sjuklighet (styvhet i fotleden). Tjänt utmärkt väl.
>
Claes ÖHRN
>
Eric OPP
>
Johan FRED
Inflyttad 1836. Var vid GM-39 kommenderad till Långholmen. GM-42 Begär att få kalla sig Fred, vilket bifalles. Har hetat Topp. GM-59 ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. GM-63 Begär och får avsked så [...]
>
Johan RUND
Inflyttad fr Lid 1810.
>
Karl DAHLIN
>
Lars August NYGREN
Inflyttad fr Svaläng 10/11 1883. Utflyttad på socknen 18/11 1886.
>
Måns JÖNSSON
GM-86 "Rotens Knecht är förder Fängzligh till Marstrandh för Tiufweri".
>
Nils ÖHRN
>
Nils ÖHRN
-33 god och gillas. I tjänst 1739.
>
Pehr OPPMAN
1789 sjuk hemma. Vacant.
>