< Tillbaka <
Info om rote

Helgesta Hälltorp

Torp

Torpnamn

Hälltorp

Torpnummer

SR-00-0478

Rote

Helgesta

Rotegård 1

Helgesta

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Hammartorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Äng, Årdala

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Helgesta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 448, år 1688 — 538, fr o m år 1710 — 478.

Rotens sammansättning år 1686:
Helgesta — Per, 3/4 Mantal. Huvudrote.
Hammartorp — Erich, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lands Staten.
Äng, Årdala — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Helgesta — Löjtnant Boman, 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Hammartorp — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Gen.mj Fuchs.
Äng, Årdala — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Conrad Ribbing.

Roten vacant till Statsverket 1/1 1794 — 1/10 1803.

F.d. S. Olof Tillberg med hustru f. 1733 i Ripsa inhysta här några år under 1793-1805.

Gamla torpet revs och ett nytt byggdes 1835-40.

Soldater vid detta torp

Anders Petter THOR
Inflyttad fr Husby-Oppunda 1855. Utflyttad t USA 28/7 1883. Ådömdes 15/5 1856 8 dagars arrest för fylleri och ohövlighet mot sin rotebonde. GM-83 Avsked. Anmäles till underhåll på expektans. Tjänt försvarligt. [...]
>
Carl FRISKOPP
Lejt Olof Andersson - "Rymmer Olof stånde Carl själv knecht". = 477.
>
Erik HELLMAN
GM-83 Gammal karl. Bevistat Finska och Pommerska krigen. Varit med om actionen vid Korpo Ström. Tjänt väl. Begär och får avsked med underhåll. Corporal 21/2 1759.
>
Jan / Johan HELLMAN
Till Sveaborg, Finland 26/7 1789.
>
Karl Gustaf HÄLL
Inflyttad fr Löta, Helgesta 22/11 1883. Var dräng hos Lars Johan Andersson, Löta, 1/2 mantal frälse. Kom till Helgesta från Forssa 1882.
>
Mats FRÄNMAN
Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt 12/10 -19. Tillhörde tidigare nr 481. GM-33 Karlen svag och bräcklig. Anhåller om avsked som beviljas.
>
Nils Fredrik LUND
Inflyttad fr Forssa 1813. Son till 456 Fredman (f. 1763). GM-23 Får avsked för fallandesot. (Kvarbodde såsom "inhyst" 1830 - kanske längre).
>
Nils Gustaf THOR
Inflyttad fr Julita 1824. Utflyttad t fattighuset 11/11 1880 - inhyst här tidigare. GM-55 Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl.
>
Nils HELLMAN
>
Nils NYMAN
Kan läsa och skriva. Ränsel, hölster och grå råck borta i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710.
>
Nils SETTERMAN
Ny utrustning 1718 och 1719 = övriga rotar. "Slagen" i actionen vid Stäket då även följande utrustning förkom: Hatt, handskar, fåck, skinntröja, byxor, bantler-taska, rem till d:o, kruthorn, smörjhorn, fängnål [...]
>
Olof FLINK
>
Olof FRISKOPP
= 477.
>
Olof FROM
Inflyttad fr Forssa 1808. Utflyttad t Kulsta ST 1813. Corporal 30/12 1809. Har tilldelats medalj för tapperhet i fält för insatser vid Säfvar och Ratan 1809.
>
Olof HÄLLMAN
Commenderad på Fregatten Drottningholm 1739.
>
Per Okänt
"Per i Helgesta" "I Arrest, hållit sigh 1 åhr undan". Struken 1684. = 477.
>
Rutger LÜTGEN
>