< Tillbaka <
Info om rote

Helgesta Svantorp

Torp

Torpnamn

Svantorp

Torpnummer

SR-00-0477

Rote

Helgesta

Rotegård 1

Helgesta

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Svenbro, Forssa Sn

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Wästorp, Forssa Sn

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Nytorp, Årdala Sn

Mantal 4

1/4

Rivet

X

Socken

Helgesta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 449, år 1688 — 539, fr o m år 1710 — 477.

Rotens sammansättning år 1686:
Helgesta — Olof, 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Svenbro, Forssa sn — Sven, 1/4 Mantal.
Wästorp, Forssa sn — Erich, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.
Nytorp, Årdala sn — 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Helgesta — Hustru Beata Walen, 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Svenbro, Forssa sn — Anders, 1/4 Mantal. Possessor: Cavalleriet.
Wästorp, Forssa sn — Anders, 1/4 Mantal.
Nytorp, Årdala sn — Joen, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Conrad Ribbing.

Roten vakant till Statsverket 1/1 1794 — 1/10 1803.

Torpstugan revs 1940-45. Ladugården flyttades till Amsterdam och blev höns/svinhus.

Soldater vid detta torp