< Tillbaka <
Info om rote

Kulsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0476

Rote

Kulsta

Rotegård 1

Kuhlsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kuhlsta

Mantal 2

1

Socken

Helgesta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 461, år 1688 — 534, fr o m år 1710 — 476.

Rotens sammansättning år 1686:
Kuhlsta — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Kuhlsta — Erich, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hastferd.

Rotens sammansättning år 1728:
Kuhlsta — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Kuhlsta — Joen, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lennart Ribbing.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf LAGER
Inflyttad fr Malma 1886. Avsked på grund av sjukdom ådragen under militärtjänsten.
>
Anders RINGSTRÖM
Född i Uppland. Var i tjänst 1789.
>
Daniel WESSEL
-18 =. -19. Kan skriva. Bekommit kappa och råck. Bantlerstaska med rem, kruthorn, smörjhorn och fängnålar, musqvet och bajonett haft sedan sista GM.
>
Eric FROM
GM-39 jämlikt läkarbetyg av sjuklighet oförmögen till vidare krigstjänst. Begär avsked som bifalles. Tjänt väl. Inflyttad fr V. Vingåker 1824.
>
Eric KNÄCKT
Inflyttad fr Årdala 1810. Osäkerhet ang dödsåret 1811 och efternamnet!
>
Eric THUNBERG
Född i Uppland. GM-78 begärt men kunde ej få avsked nu. GM-83 Har fel i fotlederna och ont i högra sidan. Begär och får avsked.
>
Gustaf Anders LAGER
Inflyttad fr Kulstatorp 12/11 1883. Återinflyttade till ST 27/7 1886.
>
Gutaf Adolf FROM
>
Jonas RINGSTRÖM
GM-93 Undermålig och klen. Kasseras.
>
Jöns LUSTIG
Troligen född i Blasetorp i Helgesta. Erhöll soldatnamnet 1688. Lejd av Olof Persson.
>
Karl Johan RAGNAR
Inflyttad fr Hyltinge 1860. Utflyttad på socknen 1885. GM-83 Avsked med anmälan till underhåll på expektans. Underhåll 4/8 1887. Bodde på Utberga till 1892.
>
Lars Gustaf FROM
Se Netscherstugan, Malmköping, 1867. Interimsavsked.
>
Lars STARE
Pique förlorad i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710.
>
Nills WARENBERG
Kan skriva. 1729 kommenderad på Fregatten Drottningeholm. Förkommen eller stupad uti Willmanstrandska actionen 23/8 1741.
>
Olof FROM
Inflyttad fr Forssa 1808. Utflyttad till V. Vingåker 1824. Corporal 30/12 1809. Interimsavsked.
>
Olof NYMAN
Erhöll korprals lön vid denna rote. På anhållan erhållet avsked.
>
Olof PERSSON
Avsked vid GM-86.
>
Pehr HELL
1802 kommenderad till Stockholm. Troligen död på sjukhus i Sverige i febr 1809.
>
Petter THUNBERG
Corporal 5/10 1741. Var i tjänst 1750. Avsked 1757?
>