< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0475

Rote

Näsby

Rotegård 1

Näsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Walla

Mantal 2

1/2

Socken

Blacksta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 452, år 1688 — 524, fr o m år 1710 — 475.

Rotens sammansättning år 1686:
Näsby — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gabriell Falkenberg.
Walla — Olof, 1/2 Mantal. Possessor: Niels Lilliehöök.

Rotens sammansättning år 1728:
Näsby — Olof Olafsson, Per Erson o Olof Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gabriel Falkenberg.
Walla — Erich Olsson, 1/2 Mantal. Possessor: Greve Stålarm.

Soldater vid detta torp