< Tillbaka <
Info om rote

Kulsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0473

Rote

Kulsta

Rotegård 1

Kuhlsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Biudby

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Skiötzletorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Biudeby

Mantal 4

1/2

Socken

Blacksta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 454, år 1688 — 527, fr o m år 1710 — 473.

Rotens sammansättning år 1686:
Kuhlsta — Jäns, 1 Mantal. Huvudrote.
Biudby — Erich, 1/4 Mantal.
Skiötzletorp — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fitinghåf.

Rotens sammansättning år 1728:
Kuhlsta — Pehr och Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten
Biudby — Joen, 1/4 Mantal. Possessor: Fru Magdalena Ranck
Skiötzletorp — Anders, 1/4 Mantal. Possessor: Lands Staten.
Efter Lands-Contorets uppgivna förteckning är ifrån nr 468 transporterat hit som förstärkning
Biudeby — Per, 1/2 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp