< Tillbaka <
Info om rote

Kulsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0472

Rote

Kulsta

Rotegård 1

Kuhlsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kuhlsta

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Blacksta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 458, år 1688 — 531, fr o m år 1710 — 472.

Rotens sammansättning år 1686:
Kuhlsta — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Kuhlsta — Joen, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Sabelskiöld.

Rotens sammansättning år 1728:
Kuhlsta — Änkan Just. Maria, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Kuhlsta — Anders Jonsson, 1 Mantal. Possessor: Jacob Enfelt.

Soldater vid detta torp