< Tillbaka <
Info om rote

Blacksta

Torp

Torpnummer

SR-00-0471

Rote

Blacksta

Rotegård 1

Blackstaby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lillberg

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Hällstorp

Mantal 3

1/8

Rivet

X

Socken

Blacksta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 455, år 1688 — 528, fr o m år 1710 — 471.

Rotens sammansättning år 1686:
Blacksta — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Bergh — Bengt, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Arfwed Ifwarssons arvingar.

Rotens sammansättning år 1728:
Blackstaby — Nils, 1 Mantal. Huvudrote.
Lillberg — Olof Kiellstedt, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Brita von Preutz.
Efter Lands-Contorets uppgivna förteckning är år 1696 denna rote tillökt med
Hällstorp — Bengt, 1/8 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Roten vacant till Statsverket 4/7 1794 — 1/1 1804.

Soldater vid detta torp