< Tillbaka <
Info om rote

Stora Berg

Torp

Torpnummer

SR-00-0470

Rote

Stora Berg

Rotegård 1

St. Berg

Mantal 1

1

Rotegård 2

Blackstaby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Blacksta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 456, år 1688 — 529, fr o m år 1710 — 470.

Rotens sammansättning år 1686:
Bergh — Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Blacksta — Måns, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Arfwed Ifwarssons arvingar.

Rotens sammansättning år 1728:
St. Berg — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Blackstaby — Per Persson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Brita von Preuts.

Soldater vid detta torp