< Tillbaka <
Info om rote

Fyrby

Torp

Torpnummer

SR-00-0467

Rote

Fyrby

Rotegård 1

Fyrby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Flinckesta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Tiära

Mantal 3

1/2

Socken

Blacksta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 453, år 1688 — 525, fr o m år 1710 — 467.

Rotens sammansättning år 1686:
Fyrby — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Flinckesta, Vadsbro sn — Johan, 1 Mantal.
Tiära, Vadsbro sn — Per, 1/2 Mantal. Possessor: Sneckenberg.

Rotens sammansättning år 1728:
Fyrby — Capitain Wahlberg, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Flinckesta, Vadsbro sn — Länsman Biörckman, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Possessor: Landsstaten
Tiära, Vadsbro sn — Johan, 1/2 Mantal. Possesor: General Hamilton.

Soldater vid detta torp