< Tillbaka <
Info om rote

Simora

Torp

Torpnummer

SR-00-0466

Rote

Simora

Rotegård 1

Simora

Mantal 1

1

Rotegård 2

Brosätter

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Årdala

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 467, år 1688 — 505, fr o m år 1710 — 466.

Rotens sammansättning år 1686:
Simora — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Brogesäter — Erich, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Simora — Olof, Jan och Nils, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Brosätter — Nils och Erik, 1 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Soldattorpet revs till ved år 1944.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf LUNDGREN
Inflyttad fr Malsna. Var där dräng 1841. Utflyttad t Nysäter 1872. GM-72 begär och får avsked för ålderdom. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Korpral 18/6 1859. Dog vid Nysätter i Årdala.
>
Anders HELAND
Befordrad till sergeant vid kompaniet.
>
Claes Axel DAHLIN
Enligt GM-rullan född i Årdala. enligt Husf.h.l. i Husby Oppunda. GM-76 ogillas för sjuklighet enligt läkarbetyg. Tjänt väl. Inflyttad fr Sörby. Var där dräng 1872. Utflyttad 1876 till "socknen", därefter til [...]
>
Erik STAF
Måg hos företrädaren. GM-07 kan ej gå i fält, men nyttjas till handräckning inom garnison. Avsked 1812 med frågetecken. 459 = Gnesund. Utflyttad 1813.
>
Fredrijc SJÖMAN
Född i Västergötland.
>
Gustav Albert LUNDGREN
Enligt GM-rullan född i Årdala. Enligt Husf.h.l. vid Bro i Husby Oppunda. Inflyttad fr Gröndal 1877. Utflyttad t Katrinelund 1902. Har tidigare hetat Ström. Avsked med underhåll på expektans.
>
Johan ALLTIDGLAD
Född 5/1 eller 5/6 1742!
>
Lars SIK
Inflyttad 1812. GM-20 sjuk hemma i frossa. D:o GM-23.
>
Nils WARNBERG
Ankom till kompaniet, som låg i Pommern, 12/8 1758. 1759 sjuk i Stralsund. 1789 sjuk. Befordrad till Profoss med indelning 18/12 1790. Dog i soldattorpet! Även efternamn: "Warenberg". Anställdes 1792 som lärare [...]
>
Olof BERG
>
Olof SIEBERG
>
Pehr ALLTIDGLAD
Står född 1678 med frågetecken. "Kan intet Handtwärk". GM-10 "Grå rock förkommit i slaget". GM-41 gammal och bräcklig, får avsked med underhåll, emedan han tjänt länge. Geväret och monderingen lämnat till r [...]
>
Petter WALLMAN
Inflyttad fr Ripsa 1831. F.d. fältmusikant. Död på Nyköpings lasarett.
>