< Tillbaka <
Info om rote

Hallbro Björnmossen

Torp

Torpnamn

Björnmossen

Torpnummer

SR-00-0463

Rote

Hallbro

Rotegård 1

Hallebro

Mantal 1

1

Rotegård 2

Närketorp

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Årdala

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 477, år 1688 — 514, fr o m år 1710 — 463.

Rotens sammansättning år 1686:
Halletorp — 1 Mantal. Huvudrote. Hette 1688 Hallebro.
Närketorp — 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Hallebro — Erick och Johan, 1 Mantal. Huvudrote.
Närketorp — Lars, 3/4 Mantal, står för 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Conrad Ribbing.

Nedbrunnen 1987.

Soldater vid detta torp

Anders HALLING
Ränsel, handskar och grå råcken förlorat i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710.
>
Anders HALLMAN
-18 bekommit värja. -17 Approberad. -19 född i Uppland. Bekommit kappa och råck. Förmedelst torrvärk erhållit Hans Högwälborne Baron och Gen.mj Fuchs interimsavsked. GM-28 "Karlen gammal och oduglig, får confirm [...]
>
Anders RUNDSTRÖM
GM-50 sjuk i staden. GM-59 sjuk i kvarteret. GM-74: "Får avsked med dubbelt underhåll. Tjänat i Finska och Pommerska krigen".
>
Carl Eric BERGSTRÖM
GM-48 Begär och får kalla sig Bergström. Har hetat Prytz. GM-59: "Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Underhåll genast. Tjänt försvarligt". 506 = Prestbol, Lid.
>
Carl Fredrik BERGSTRÖM
Inflyttad fr Fogelberg 1859. Utflyttad t Hallbrotorp 1877. Erhöll underhåll 1889.
>
Claes Wilhelm BERGSTRÖM
Inflyttad fr Kiviken 1/10 1887. Utflyttad t Sjölunda, Forssa. Därifrån t Grindstugan, Spånga 6/11 1930. Dog i Vallkärr, Forssa. Bytte namn till Bergström 1891.
>
Conrad ESPING
GM-97: "Sjuklig. Får avsked". Blev lärare 1799 till några år in på 1800-talet. Har varit korpral.
>
E FYRMAN
461 = Näsby. Interimsavsked 26/2 1801.
>
Eric BANCK
Soldat utan lega. 475 = Näsby, Blacksta.
>
Eric BLIXT
GM-30: "Gammal och bräcklig. Får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1808 och senare årens fälttåg. Tjänt väl."
>
Eric HALLSTRÖM
>
Erich HALL
Född i Stentuna i Wrena. Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Johan HALLBERG
>
Nils HALLMAN
Efterbliven på marschen från Christiania 19/4 1716 och struken.
>
Nils LANDELL
Utan lega.
>
Nils LÅHNG
Corporal 28/5 1793.
>
Pehr HALLMAN
GM-33 "God och gillas".
>