< Tillbaka <
Info om rote

Gnesund

Torp

Torpnummer

SR-00-0460

Rote

Gnesund

Rotegård 1

Gnesundh

Mantal 1

1

Rotegård 2

Frändesta, Helgesta

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Årdala

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 473, år 1688 — 511, fr o m år 1710 — 460.

Rotens sammansättning år 1686:
Gnesundh — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote.
Frändesta, Helgesta — 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hastferdt.

Rotens sammansättning år 1728:
Gnesundh — Enkian Hustru Piersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Frändesta, Helgesta — Nils, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lennart Ribbing.

Soldattorpet revs 1943. Nuvarande Eriksberg, uppfört omedelbart öster om soldattorpet, bär ofta i bygden dettas namn “Korpstugan”. Detta namn står även på generalstabskarta. Namnet härstammar från rotens första soldat – “Korp”.

Soldater vid detta torp

Anders BLID
GM-63 Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Tjänt utmärkt väl. (Underlivslidande).
>
Anders GNIARE
GM-40 Surbent. Oduglig. Kan ej gillas.
>
Carl Johan BERG
GM-72 Begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl. Blev järnvägsarbetare. 1889 flyttar hela familjen, utom Carl Edvard, till Gällivare. 1891 flyttar familjen till Luleå.
>
Carl Mauritz LÖNNGREN
GM-79 Kommenderad till Volontärskolan i Karlsborg. 17/9 1879 förordnad till volontär-corporal och placerad på Vingåkers kompani.
>
Carl Otto August von SYDOW
Född i Vedeby, Björkvik. 25/5 1883 i Nåder utnämnd och förordnad till underlöjtnant över stat å Livkomp.
>
Carl Viktor HJELM
GM-76 till Karlsborg. 28/2 1878 Volontär-Corporal och tp till nr 1207 på eget kompani.
>
Eric FÄRM
Antagen 1806-07! Artilleribesättning till Åland 9/2 1809. GM-26 kan ej bära packning. Får avsked.
>
Eric SUNDMAN
GM-74 Enär han sig hos Herr Regementschef till avsked anmäler, må det honom lämnas, då han får enkelt underhåll, men bibehålles emellertid för dess skicklighet. Sjuklig men kvar -74, -78, -83.
>
Eric ÖRN
26/7 1789 till Sveaborg. GM-06 Begär och får avsked för bräcklighet.
>
Erich SUNDMAN
GM-41 Approberad. Till Galéer-Esquadern.
>
Gabriel GNIARE
Har tidigare tjänt för Ryttare och varit med uti Polen i 6 år. Piquen avbruten på marschen mot Helsingborg 1710. Låg där sjuk. Ny utr 1718 = 426. 1719 bekommit kappa och råck. Bajonetten sönderskjuten i Actionen [...]
>
Lars KORP
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Matts SUNDMAN
GM-44 Av våda skjuten i vänstra knät. Oduglig till tjänstgörande. Kasseras.
>
Pehr FERM
Interimsavsked 3/4 1843.
>
Pehr GNIARE
GM-33 Karlen svag och oduglig. Otjänlig. Får avsked. Har tidigare varit Vargeringskarl.
>
Sven Oscar NYSTEDT
Inflyttad fr Närkes regemente. Befordrad till sergeant över stat 2/6 1883.
>