< Tillbaka <
Info om rote

Täckberga

Torp

Torpnummer

SR-00-0046

Rote

Täckberga

Rotegård 1

Täckberga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ösby Övergård

Mantal 2

1

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer 1686 — 62, 1688 — 52, fr o m 1710 — 46.

Rotens sammansättning år 1686:
Dömmelsta — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Sophia Schytt.
Täckberga — Jöns, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Sophia Schytt.

Rotens sammansättning år 1728:
Täckberga — Lars Bettulin, 3/4 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Possessor: 1/2 mantal Cavalleriet, 1/4 Mantal Lands Staten.
Ösby Övergård — Sven, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Torpets namn Kallvik?

GM 1728 en svårläst anteckning om en Johan Waman och dansk fångenskap. “I” eller “ur”?
Datum 19/11 kan läsas, med årtal 1709 eller 1719. (Avser troligen Johan Haman).

Soldater vid detta torp