< Tillbaka <
Info om rote

Gnesund Hammarstugan

Torp

Torpnamn

Hammarstugan

Torpnummer

SR-00-0459

Rote

Gnesund

Rotegård 1

Gnesundh

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lerwiken

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Långwiken

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Giökzhult

Mantal 4

1/2

Socken

Årdala

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 468, år 1688 — 506, fr o m år 1710 — 459.

Rotens sammansättning år 1686:
Gnesundh — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote.
Lerwiken — Niels, 1/4 Mantal.
Långwiken — Erich, 1/4 Mantal.
Giökzhult — 1/2 Mantal. Possessor: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Gnesundh — Erich och Nils, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Lerwiken — Joen, 1/4 Mantal. Possessor: Lands Staten.
Långwiken — Pehr och Olof, 1/4 Mantal. Possessor: Cavalleriet.
Giökzhult — Erich, 1/2 Mantal. Possessor: Conrad Ribbing.

Anslagen till trumslagarelön 31/12 1832 — .

Finns anteckning att en Jonsson, statdräng, infl.

Soldater vid detta torp