< Tillbaka <
Info om rote

Sundby Stora Dahlen

Torp

Torpnamn

Stora Dahlen

Torpnummer

SR-00-0450

Rote

Sundby

Rotegård 1

Sundby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Häckelsta

Mantal 2

1

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 423, år 1688 — 436 och from år 1710 — 450

Rotens sammansättning år 1686:
Häckelsta — Joen 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet
Sundby — Per 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet

Rotens sammansättning år 1728:
Sundby — Anders och Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet
Häckelsta — Christopher och Mattz 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet

Före 1728 Häckelsta rote

Roten vacant 1770-05-21 — 1773-01-04

Soldater vid detta torp