< Tillbaka <
Info om rote

Vadsbro Hagstugan

Torp

Torpnamn

Hagstugan

Torpnummer

SR-00-0449

Rote

Vadsbro

Rotegård 1

Wasbro

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sundby

Mantal 2

3/4

Rotegård 3

Högkiärr

Mantal 3

1/8

Rivet

X

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

ST låg inom det tomtområde, som kom att bli Dunkers järnvägsstation.

Rotens nummer är år 1686 — 418, år 1688 — 432 och from år 1710 — 449.

Rotens sammansättning år 1686:
Wasbro — Olof 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Schiönberg
Sundby — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Landsstaten

Rotens sammansättning år 1728:
Wasbro — Erick och Lars 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Nills Schiönberg
Sundby — Joens. Hemmanet är efter Lands Contorets uppgivna förteckning på förändringar av den 11/8 1725 förmedlat till 1/2, men står i rote för 3/4 Mantal. Hjälprote.
Även är efter samma förteckning roten tillökt år 1696 med Högkiärr — Olof 1/8 Mantal. Hjälprote

Roten vacant 1728-01-23 — 1734-02-21

Roten anslagen till Stockmakare — 1820-03-23

Soldater vid detta torp

Anders BÅRLUND
1790 sjuk i Elime.
>
Anders HELLSTRÖM
Förmedelst Fallande Sjukan bekommit Högwälborne Herr Baron och Gen.Mj interimsavsked.
>
Axel Wilhelm FRIBERG
Utflyttad till Kloster 1901-03-06.
>
Eric LAND
>
Eric LUSTIG
>
Eric WADSTRÖM
GM -83: Högra ögat alldeles borta och har värk i det vänstra; oduglig till Kronan tjänst. Begär och får avsked. Utflyttad 1784.
>
Erich HÄLLSTRÖM
Antagen i Nyköping. Grå Råcken och Handskarna bortstulna då han var sjuk.
>
Gustaf Ferdinand LINDBERG
Inflyttad från Lötha 1901-11-01. Approberad vid GM 1902-09-06. Utflyttad till Eskilstuna 1907-10-11. Arbetade vid "Mått-Johansson". Blev där blyförgiftad.
>
Johan OLUFSSON
Avsked vid GM.
>
Jonas STRÖMBOM
Karlen god och approberas.
>
Jonas WASS
>
Nils Fredrik LUNDHOLM
GM -79: Beviljad avsked utan underhåll enligt sjukbetyg (fallandesot). Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Vadsbro gård 1882.
>
Olof FÄLT
GM -48: Ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. GM -51: anmäles såsom till hälsan förbättrad. Får kvarstå. GM -59: Begär och får avsked enligt läkarbetyg. Underhåll genast. Tjänt väl.
>
Pehr BARLUND
Var i tjänst jan. 1789.
>
Pehr LINDBERG
>
Pehr STRÖMBOM
>
Pehr WAHDBERG / WARNBERG
Inflyttad 1754. GM -68: Alldeles oförmögen till tjänst av svår blessure vid Neukalen varav armpipan blivit avskjuten. Får avsked och anmäles till underhåll.
>
Per HELLSTRÖM
1718 ny utrustning = nr 356. Skospännen förkommet under sjukdomen vid Wästra Ede.
>
Per HÄLLSTRÖM
>
Petter PETTERSSON
Legd av Johan Olufsson 1688. "Rymmer Petter stånde Johan Knecht."
>
Petter WINSTRÖM
Född i Småland. 1750 skall ständigt vara sjuklig, blir stående, så framt han bliver bättre; om icke måste Roten skaffa en annan.
>