< Tillbaka <
Info om rote

Bråhåfda Gustafstorp

Torp

Torpnamn

Gustafstorp

Torpnummer

SR-00-0448

Rote

Bråhåfda

Rotegård 1

Bråhåfda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Aronstorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Biörketorp

Mantal 3

1/2

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 435 och fr o m 1688 — 448

Rotens sammansättning år 1686:
Bråhåfda — Jöns 1 Mantal. Huvudrote
Aronstorp — Lars 1/4 Mantal. Hjälprote
Biörketorp — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Herman Fleming

Rotens sammansättning år 1728:
Bråhåfda — Jöns och Anders 1 Mantal. Huvudrote
Aronstorp — Pehr 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Egidus Ehrnpåhle
Biörketorp — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Förpantning

Roten vacant 1763-01-20 — 1773-01-04

Roten anslagen till Statsverket 1792-12-21 — 1801-03-28
Roten anslagen till underofficers lön — 1820-04-22

Soldater vid detta torp