< Tillbaka <
Info om rote

Nälen Rosenlund

Torp

Torpnamn

Rosenlund

Torpnummer

SR-00-0447

Rote

Nälen

Rotegård 1

Nählen

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Mortorp I Lilla Malma

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Bromåssen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Backa I Hyltinge Sn

Mantal 4

1/2

Rivet

X

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Hette ursprungligen Nählstugan, därefter Måsstugan från omkring 1817. Bytte 1895 namn till Rosenlund.

Rotens nummer är år 1686 — 422, år 1688 — 435 och from år 1710 — 447.

Rotens sammansättning år 1686:
Nählen — Anders 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet
Mortorp i L:a Malma — Fendrichen 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet
Bromåssen — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Schiönberg
Backa i Hyltinge sn — 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Anna Jonsdotter

Rotens sammansättning år 1728:
Nählen — Anders, Olof och Anders 3/4 Mantal. Huvudrote
Mortorp i L:a Malma — Wasberg 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Infanteriet
Bromåssen — Lars 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Nills Schiönberg
Backa i Hyltinge sn — Nills 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Bengt Sparre

Roten anslagen till Trumslagare under tiden ??

Roten vakantsatt 1894.

Torpet revs omkring 1930.

Soldater vid detta torp

Anders GRIND
Inflyttad från L:a Malma 1811, utflyttad 1813? "Som man tror död i fält 1813."
>
Anders RYNO
GM -63: Begär och får avsked såsom gammal och sjuklig enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll på expectans. Tjänt väl. Utflyttad till Rotsäter, L:a Malma 1863 och till Lugnet å Flassbro äga 1874-11-17.
>
Anders SÄLL
Födelsedatum kan var 08-24. Gift. Inflyttad från Bettna 1818, utflyttad 1826.
>
August NÄHL
Gift, 5 barn. Glad och livad. Avsked med underhåll genast.
>
Carl KOCK
>
Carl NÄHL
Gift. -93: står på förbättring. -07: sjuk i Stralsund, blesserad, utbytes mot annan från hemorten. Troligen död i fält.
>
Eric QVICK
Utflyttad till Fikarhäll 1826.
>
Israel NÄHLSTRÖM
x) 29/7 enl. Husf.h.l. "af Hufwud och Bröstwärk samt näsblod."
>
Jacob NÄHLMAN
Gift. Inflyttad från Mellösa 1758. KM -88: sjuklig och oduglig, begär och får avsked. Berättigad till underhåll såsom har han länge tjänt och bevist Pommerska Kriget.
>
Johan NÄHL
-89 till Finland.
>
Jöns BÖSSMAN
Antogs i Nyköping. Efter Herr Majorens Ordres av d. 6/6 gör han Profosstjänst till vidare approbation efter han för dess sjuklighet till vidare annan tjänst är Incapabel. Musqvet-Hölstret borta vid Helsingborg [...]
>
Lars KLING
Gift. Inflyttad från L:a Malma 1815, utflyttad 1817. -17: får avsked för bensår. Varit lindrigt blesserad.
>
Niels LARSSON
1688 sjuk hemma.
>
Olof NÄHLSTRÖM
1718 ny utrustning = nr 356. Musqveten sönderskjuten vid S. Stäket 1719-08-13. Avancerat till Corpral vid nr 376.
>
Per NÄHLSTRÖM
Tillfångatagen vid Christiania.
>