< Tillbaka <
Info om rote

Ekeby Skogshyddan

Torp

Torpnamn

Skogshyddan

Torpnummer

SR-00-0446

Rote

Ekeby

Rotegård 1

Ekeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nohlängen

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Qwarnengh

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Dufnääs I Mellösa

Mantal 4

?

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Älkärr. “Älkärrsstugan ” 1736-41 bl a. Skogshyddan.

Rotens nummer är år 1686 — 427, år 1688 — 440 och from år 1710 — 446.

Rotens sammansättning år 1686:
Ekeby — Jöns 1 Mantal. Huvudrote
Nohlängen — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote
Qwarnengh — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Gustaf Sparre
Dufnääs i Mellösa — Possessor: Jacob Fleming

Rotens sammansättning år 1728:
Ekeby — Pehr, Olof och Anders 1 Mantal. Huvudrote
Nohlängen — Pehr 1/4 Mantal. Hjälprote
Qwarnengh — Pehr 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Landsstaten
Dufnääs i Mellösa — Pehr. Possessor: Cavalleriet

Soldater vid detta torp

Anders EKEBERG
Mundering lika med nr 351. GM 1719-09-16 sjuk hemma på roten.
>
Anders Gustaf EKBLOM
Födelsedatum kan vara 1827-02-10. Gift, 4 barn. GM -83: Avsked. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Anders RAPP
Gift. Inflyttad 1820. GM -48: Begär och får som otjänstbar avsked med anmälan till underhåll på expectans. Tjänt väl.
>
Carl Erik EKLÖF
Gift, 2 döttrar, 1 son. Inflyttad från Händö 1891-11-13. Stor, krafig, duktig snickare. Befordrad till V-krp 1903-05-28. Gift med dotter till grannsoldat 445 Eriksson.
>
Christopher TUFWEDSSON
1690 sjuk i lägret.
>
Daniel EKEBERG
>
Eric EKMAN
>
Erich SPÅNGBERG
GM -50: nog gammal och måste roten i tid se sig om efter en bättre karl.
>
Gustaf Magnus SILFERBRAND
-93 sjuk hemma.
>
Hans Hinric SÖDERBERG
Grad: Fourir. Kvar här 1802.
>
Johan OLSSON
GM -28: här har stått Johan Olsson som hemkommit ur fångenskapet, är gammal och oduglig, får avsked.
>
Jonas FRIMODIG
GM -40: Karlen ofärdig i vänstra handen, oduglig, kan ej approberas.
>
Karl Gustaf EKLÖF
Inflyttad från Ekeby 1883. Betyg för soldatanställning utfärdat 1883-06-26.
>
Lars ALLAN
Antagen i Nyköping. Död i Kvarteret i Kattarp sn.
>
Magnus EKSTAM
>
Nils EKSTAM
Avskeds- och dödsåret osäkert.
>
Nils PALM
Inflyttad från Eskilstuna 1810, utflyttad till Södertälje 1822. -17 sjuk i Nyköping, -20 får avsked. Varit blesserad vid Säfvar i högra armen. Tjänt väl. Gjort fälttågen. Anmälan till underhåll.
>
Olof EKMAN
GM -58 sjuk, står på prov till nästa mönstring. 1760 kommenderad till arbete på Denholmen. GM -74: får avsked med underhåll, tjänt i Pommerska kriget. Utflyttad till Nälen, Dunker 1776.
>
Pehr EKLÖF
>
Pehr EKMAN
GM -44: är gammal och styv, kan inte exercera, casseras. Soldaten och hustrun "bägge ganska svaga."
>
Pehr EKSTAM
Till Sveaborg -89.
>