< Tillbaka <
Info om rote

Mälby Mälbystugan

Torp

Torpnamn

Mälbystugan

Torpnummer

SR-00-0444

Rote

Mälby

Rotegård 1

Mälby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Röhl

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Dufwetorp

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 428, år 1688 — 441 och from 1710 — 444.

Rotens sammansättning år 1686:
Mälby — Olof 1 Mantal. Huvudrote
Röhl — Johan 1/2 Mantal. Hjälprote
Dufwetorp — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gustaf Sparre

Rotens sammansättning år 1728:
Mälby — Måns och Olof 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Nills Schönberg
Röhl — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Mad. Cath. Taxing
Dufwetorp — Nills 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Nills Schönberg

Roten vacant 1710-06-23 — 1715
Roten vacant 1733

Roten anslagen till Trumslagarlön. Datum okänt.

Soldater vid detta torp

Adolph MÄLLQVIST
Son till linvävaren, f d artillerihantlangaren Jöns Skånbeck och Maria Andersdotter.
>
Anders Gustaf MÄHL
I tjänst 1883. Utflyttad till Åker 1886-10-29.
>
Anders MÄHLBERG
Inflyttad 1768, utflyttad 1775. GM -74: ofärdig i handen, får avsked.
>
Carl Eric ÖIJER
>
Carl MÄLQVIST
Gift. -97 sjuk. I tjänst 1802. Död i fält 1808?
>
Fredric MÄLQVIST
Död å Sveaborg.
>
Gustaf Eric MELLBERG / MÄHLBERG
Gift, 3 barn. En dotter blev bondmora på Hofgårdsfåren, Härad. Inflyttad från L:a Malma 1839, utflyttad till Mälbyqvarn 1882. GM -76: Avsked för ålder. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Jacob MALM
Inflyttad från Helgesta 1810.
>
Johan Konrad BLOMSTER
Kom som dr till Björnkulla från Gryt 1893-11-10. Inflyttad från Björnkulla 1894-11-02, utflyttad till Gryt 1909-11-10. Bytt namn från Alm till Blomster 1896.
>
Johan MELLING
Ny utrustning 1718 = nr 351. GM -28: Karlen svag, kan aldrig förbättras, får avsked.
>
Jon MÄLQVIST
Inflyttad från Ärla 1789. Approberad 1790.
>
Jonas MÄHLSTEDT
Interimsavsked: Har erhållit Herr RegC tillstånd på rotens begäran att sig vid rekryterings mötet å Malma hed 1782-02-15 utbyta mot den antagne A. Mällqvist.
>
Karl Johan SVENSK
Anställningsåret osäkert. Inflyttad 1887-05-02. Interimsavsked 1894, utflyttad till Husby-Oppunda 1895-03-08.
>
Lars LARSSON
>
Nils MÄHLBERG
Var i tjänst 1736 o. 1739. Hustrun är 1738 antecknad såsom "enfaldig".
>
Nils MÄLLINGE
BantlersTaskan med Rem, Kruthorn, Smörjehorn, Fengenålar och Gehäng bortkommit då han var kommenderad med Lieutenant Falkenberg på vakt. Grå Råcken, Skinntröjan, Skinnbyxorna, Handskarna, Skor och Skospännen t [...]
>
Pehr / Petter MÄHLBERG
Född i Roslagen. 1759 sjuk i Bergen. GM -63: har lungsot, får avsked. Utflyttad till Johannisnäs 1763.
>
Pehr MÄHL
Gift. Inflyttad från Ekeby 1815. "Återfunnen drunknad."
>