< Tillbaka <
Info om rote

Smesta Fridhem

Torp

Torpnamn

Fridhem

Torpnummer

SR-00-0443

Rote

Smesta

Rotegård 1

Smesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Röhl

Mantal 2

1

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Roten nummer är år 1686 — 434, år 1688 — 447 och from år 1710 — 443.

Rotens sammansättning år 1686:
Smesta — Joen 1 Mantal. Huvudrote
Röhl — Per 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gustaf Sparre

Rotens sammansättning år 1728:
Smesta — Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Förpantning
Röhl — Joen 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Mad. Catharina Taxing

(I Husf.h.l. står sold Bille boende i Starråker åren 1736-39, dito 1747-58.);

1813 “Orrmåssen”.

Roten anslagen till underofficerslön — 1819-03-01

Soldater vid detta torp