< Tillbaka <
Info om rote

Smesta Starråker

Torp

Torpnamn

Starråker

Torpnummer

SR-00-0442

Rote

Smesta

Rotegård 1

Smesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sundby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Norrlången

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Högsten

Mantal 4

1/4

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 429 och from år 1688 — 442.

Rotens sammansättning år 1686:
Smesta — Joen 1 Mantal. Huvudrote
Sundby — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote
Nolången — Per 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Gustav Sparre
Högsten — Enkian — 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Schiönberg

Rotens sammansättning år 1728:
Smesta — Lars och Pehr 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Nills Schiönberg
Sundby — Lars 1/2 Mantal. Hjälprote
Norrlången — Lars 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: LandsStaten
Högsten — Johan 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Nills Schiönberg

Rotens anslagen till underofficers lön 1819-03-01 — 1832-12-31
Roten anslagen till furirs lön 1833-01-01 —

Soldater vid detta torp