< Tillbaka <
Info om rote

Dunker Dunkerstugan

Torp

Torpnamn

Dunkerstugan

Torpnummer

SR-00-0440

Rote

Dunker

Rotegård 1

Dunker

Mantal 1

1

Rotegård 2

Dunker

Mantal 2

1

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 430, år 1688 — 443 och from år 1710 — 440.

Rotens sammansättning år 1686:
Dunker — Erick 1 Mantal. Huvudrote
Dunker — Per 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Schiönberg

Rotens sammansättning år 1728:
Dunker — Erick och Erick Andersson 1 Mantal. Huvudrote
Dunker — Pehr och Olof 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Niels Schiönberg

Soldater vid detta torp