< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Lindsjö

Torpnummer

SR-00-0044

Rote

Ramsta

Rotegård 1

Ramsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Öhrsta

Mantal 2

1

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 60, år 1688 — 49, fr o m år 1710 — 44.

Rotens sammansättning år 1686:
Ramsta — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fredr. Rosenhane
Öhrsta — Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fredr. Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1728:
Ramsta — Nils i Wästergården, 1 Mantal. Possessor: Christer Horn.
Öhrsta — Hans i Millangården, 1 Mantal. Possessor: Bengt Horn.

Soldater vid detta torp