< Tillbaka <
Info om rote

Näs Gafvelstugan

Torp

Torpnamn

Gafvelstugan

Torpnummer

SR-00-0439

Rote

Näs

Rotegård 1

Nääs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nääs

Mantal 2

1

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 419, år 1688 — 433 och from år 1710 — 439.

Rotens sammansättning år 1686:
Nääs — Nils 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet
Nääs — 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: LandsStaten

Rotens sammansättning år 1728:
Nääs — Joen och Anders 1 Mantal. Huvudrote
Nääs — Anders och Joen 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Infanteriet

Detäldre torpet revs och ett nytt byggdes 1885 ca 500 m längre bort.
Torpet revs under 1940-talet.

Soldater vid detta torp