< Tillbaka <
Info om rote

Ökna Stora Knåpet

Torp

Torpnamn

Stora Knåpet

Torpnummer

SR-00-0438

Rote

Ökna

Rotegård 1

Ökna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ökna

Mantal 2

1

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 426, år 1688 — 439 och from år 1710 — 438.

Rotens sammansättning år 1686:
Ökna — Hans 1 Mantal. Huvudrote
Ökna — Lars Ulfsson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Knuth Lillia

Rotens sammansättning år 1728:
Ökna — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Ökna — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Nills Schönberg

Roten vacant till Statsverket 1793-05-27 — 1804-01-27
Roten vacant 1893-03-01 —

Soldater vid detta torp

Alexander LÖTH
Gift. Tillfångatagen 1807-04-16.
>
Anders HOLMBERG
Ranconerat sig själv ifrån fångenskapet i Tönningen och sedemera till denna sin förra rote satt 1716-01-11.N Ny utrustning år 1718 = nr 351. Granadeur. Avancerat till Corporal vid 401.
>
Anders HOLMER
Antagen i Nyköping. GrandierTaskan och Ränseln, Grå råcken bortkommit i slaget vid Helsingborg 1710-02-28. Men skaffat sig en BantlerTaska i stället. Bajonetten bortkommen i Liborg (?) vid GM.
>
Anders SÄLL
Gift. Inflyttad 1826, utflyttad till Bremosstugan 1846. GM -45: Såsom sjuklig samt i anseende till ålder och tjänstetid avsked och anmälan till underhåll på expectans jml KBr 1831-09-10.
>
Anders TIGER
-15 skadad i vänstra handen, oskicklig att hantera geväret. Får avsked.
>
Anders TROPP
-20 kasseras för otjänstbarhet.
>
Carl Gustaf EKSTRÖM
Gift, 7 barn. Vid GM -83 ställes på 6 månaders förbättring för dåligt uppförande. Utflyttad till Nystugan, Ekensholm 1893-11-14.
>
Carl KIHL
-18 avsked för vanart.
>
Elias SUNDSTRÖM
Gift. Inflyttad 1776. Var i tjänst 1789. Avskedsåret osäkert. Död i Finland.
>
Eric GRIP
Inflyttad från Blacksta 1792, utflyttad till Gåsinge 1793. GM -93: Svagsint, begär och får avsked.
>
Eric Gustaf SPETS
Inflyttad från Malma 1846. Avförd ur regementets rullor.
>
Eric HÖGLUND
>
Eric QVICK
>
Gustaf ÖKNER
Avförd ur regementets rullor för snatteri.
>
Jacob ÖMAN
Släktnamnet osäkert. Öman är i Husf.h.l. struken 1769 från ST. GM -74: på rotens anhållan utstruken enl Resolution av den 1772-03-24, med vilkor att roten, utom sin tour i nummervärket, anskaffar giltig karl i [...]
>
Johan Emil EKMAN
Inflyttad från Svartenstorp 1892-10-29. Har ev ej varit soldat.
>
Lars SANDSTRÖM
>
Niels CARLSSON
1686 sjuk i kägret.
>
Olof HOLM
1744 står han antecknad med namnet "Holm". Var i tjänst 1750. Utflyttad till Mellösa 1759.
>
Pehr HOLMER
Var i tjänst 1739. Kvar vid Husf.h.l. 1736-41. Hustru Margareta och son Anders, som "har svårt att tala."
>