< Tillbaka <
Info om rote

Hässleby Henbro

Torp

Torpnamn

Henbro

Torpnummer

SR-00-0437

Rote

Hässleby

Rotegård 1

Hässelby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hosiö

Mantal 2

1

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 424 och from år 1688 — 437.

Rotens sammansättning år 1686:
Hesleby — Hans 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet
Hosiö — Per Jönsson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Anders Torstensson

Rotens sammansättning år 1728:
Hässelby — Erich, Joen, Joen Andersson och hustru Maria 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet
Hosiö — Pehr 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Generalmajor Fuchs

Soldater vid detta torp