< Tillbaka <
Info om rote

Qvattala Slänten

Torp

Torpnamn

Slänten

Torpnummer

SR-00-0436

Rote

Qvattala

Rotegård 1

Qwattala

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Berga

Mantal 2

1

Rotegård 3

Överhändö

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Östorp

Mantal 4

1/4

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 432, år 1688 — 445 och from år 1710 — 436.

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Claes Ijoung
Hendö — Erick 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Chat. Ollieqwist
Qwattahla — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote
Östorp — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Knuth Lillia

1688 hade Qwattahla flyttats upp som Huvudrote.

Rotens sammansättning år 1728:
Qwattala — Anders 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fröken Hedvig Cruus
Berga — Pehr 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Nills Schönberg
Överhändö — Per 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Förpantning
Östorp — Elias 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fröken Hedvig Cruus

Roten vacant 1718-12-18 — 1719-11-23.

1826: Hagstugan.

En soldat nr 436 död å sjukhus i Sverige februari 1809.

Soldater vid detta torp

Carl Albert August BLOMMÉ
Gift, 4 barn.
>
Carl SÅGSTRÖM
>
Eric LAND
Gift. Vid GM -39: kommenderad till Långholmen. GM -45: I avseende till kroppssvaghet erhålles avsked och anmälan till underhåll på expectans jml KBr 1835-12-30.
>
Eric QUART
Gift. Inflyttad från Mellösa 1811, utflyttad till Holmstugan 1819. -17 kommenderad till Södertälje.
>
Eric QWICKFELDT
Var Tråssdräng vid 6:te Tältlaget och insattes å denna rote. Absenterat sig från Companiet vid avmarschen hemifrån landet.
>
Erich STÅLTER
Antagen i Nyköping. Svart Halsduk, Handskar, Gehäng, Skor, Skospännen, Bantler med rem, Bajonett förkommit på marschen ifrån Gårsby och där blev kommenderad till sjukvaktare.
>
Ernst Gustaf ASP
Gift, 6 barn. Inflyttad från Östertorp, Dunker 1895-11-02, utflyttad till Ludgo 1910-03-11.
>
Hans BRUSE
Efter på marschen ifrån Christiania.
>
Johan ERICKSSON
>
Johan QWICKFELLT
Ny utrustning 1718 = nr 356. GM -18: Den uppviste karlen sjuklig, kasseras.
>
Johan QWICKFÄLT
>
Johan SPJUT
Gift.
>
Johan SÅGSTRÖM
Född i Roslagen. Gammal, oduglig, får avsked. Utflyttad till Falkbo 1759.
>
Jon / Joen BERGSTRÖM
Var Vargeringskarl å nr 447. 1728 Karlen begär och får utbyta sitt namn Qwickfeldt till Bergström (ev Borgström). GM -33: Karlen genom sjukdom försvagad och oförmögen, begär och får avsked.
>
Lars SÅGSTRÖM
>
Måns QWICKFELDT
Hemkom från dansk fångenskap och insattes å detta nummer.
>
Nils NYBERG
För försmädliga utlåtelser om Gud, efter Kgl. Svea Hovrätts Resolution av 1734-10-10 blivit dömd till spöslitande och fängelse på Kalmar Slott. -- Avförd?
>
Olof AHLMAN
Gift. I tjänst 1802; död i fält omkr 1809.
>
Olof BERGHOLM
-89 Sveaborg. Medalj för 1790-års fälttåg.
>
Olof QVATTSTRÖM
Gift, 4 barn. Ankom Pommern från Sverige 1758-08-12. -74: sjuk, står kvar för förbättring. GM-89: tjänt 30 år, gjort Pommerska kriget. Orklös, får avsked.
>
Olof SÅGSTRÖM
Karlen god och gillas. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Pehr Gustaf HÖGSTRÖM
Gift. GM -76: Avsked för sjuklighet. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Per FORSMAN
Död hemma.
>