< Tillbaka <
Info om rote

Kulla Kullastugan

Torp

Torpnamn

Kullastugan

Torpnummer

SR-00-0435

Rote

Kulla

Rotegård 1

Kulla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kulla

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Sundbytorp

Mantal 3

1/2

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 420, år 1688 — 434 och from år 1710 — 435.

Rotens sammansättning år 1686:
Kulla — Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: LandsStaten
Kulla — Per Tommeson 1/2 Mantal. Hjälprote
Sundbytorp — Jonas 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Cavalleriet

Rotens sammansättning år 1728:
Kulla — Lars och Pehr 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet
Kulla — Erich och Johan 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Cappellansbohl
Sundbytorp — Överste Brant 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Cavalleriet

En “Asp”, enligt uppgift från Kulla, erhöll 1836-06-15 15 prygel för fylleri.

Soldater vid detta torp

Abraham KULLMAN
Gift, 6 barn. 1759, 1760 sjuk i Quarteret. GM -74: får avsked med underhåll, tjänt i Pommerska Kriget. Utflyttad 1876.
>
Adolph PROCOPA / PROCOPEUS
Född i Finland. Befordrad till Corporal vid 326. Vid GM 1744-10-01 permitterad till Stockholm.
>
Anders Gustaf KULLBERG
Gift, 2 barn. Inflyttad från Gryt 1877-11-08. 1879 bytt namn från Kullberg till Lindkvist, 1881 från LIndkvist till Kullberg.
>
Eric ANDERSSON
>
Gustaf Bernhard KUMLIN
Inflyttad från Mälby 1889-10-31. Avsked på grund av sjukdom.
>
Jacob KULLMAN
>
Jacob KULLMAN
Antagen i Nyköping. Ränsel och Handskar bortkomna i slaget vid Helsingborg 1710. Ny utrustning 1718 = nr 351. GM -18: Karlen för liten, föravskedas. Kullman och hustrun frånvarande från Husförhöret 1737.
>
Johan JÖNSSON
>
Johan KRAFT
Gift. Inflyttad 1813. GM -39: Är enligt läkarbetyg numera till krigstjänst oförmögen. Begär och får avsked med uh-anmälan på expectans. Tjänt oklanderligt. Bevist fälttåg 1813-14.
>
Johan KULLMAN
Död i Wästra Ede. Skospännen förkomna. Kappa fattas.
>
Jonas SNÖGREN
Gift. KM -88: gammal och orklös, tjänt i Pommerska Kriget, bevist actionen vid Nomicul (?), får avsked med anmälan till underhåll. Utflyttad till Malma 1789.
>
Nils KULLBERG
Gift. Inflyttad från Julita 1789. -89 Sveaborg. -02: Drottningholm.
>
Olof ANDERSSON
Efter H.H.B. o Gmj Fuchs tillstånd fårr utbyta sig emot Olof Nilsson.
>
Olof KULLMAN
I tjänst 1739, commenderad på Fregatten Drottningholm. Sonen Johan död 1736.
>
Pehr Eric ÅKERLIND
Gift, 2 barn. GM -76: Avsked för ålderssvaghet. Underhåll genast. Tjänt väl. Utflyttad 1877.
>