< Tillbaka <
Info om rote

Berga Windsbro

Torp

Torpnamn

Windsbro

Torpnummer

SR-00-0433

Rote

Berga

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hårtorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Hult

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

ST låg på Berga nr 1.

Rotens nummer är år 1686 — 417, år 1688 — 431 och from år 1710 — 433.

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Axel Taunan (?);
Hårtorp, Malma sn — Enkian 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Bengt Sparre
Hult, Malma sn — Erich 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Joen och Jacob 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet
Hårtorp, Malma sn — Blomberg 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Olof Lundstedt
Hult, Malma sn — Pehr 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet

Roten vacant 1710-03-17 — 1715
Roten vacant 1726-03-28 — 1730-06-17

Soldater vid detta torp

Alex FALKMAN
Bodde ej på ST. Tjänat utan lega. KM -88: avsked på begäran.
>
Anders BARK
Anställningsåret osäkert. Inflyttad från Husby-Rekarne 1815. GM -39: Begär och får avsked med underhållsanmälan på expektans. Har bevistat fälttågen fr o m 1808. Tjänt väl.
>
Anders CEDER
>
Anders FAHLBERG
God och gillas. Var i tjänst 1739.
>
Anders Fredrik HELLSBERG
GM -72: Begär och får avsked för sjuklighet. Underhåll på expektans. Tjänt väl. Utflyttad till Ulriksberg 1874. Kyrkvaktare. Dog på ålderdomshemmet.
>
Anders HÄGERTORN
Antagen i Nyköping. Död i Helsingborg. Grå råcken, Ränseln, Handskar, Hölstret bortkommet i slaget vid Helsingborg 1710-02-28. Skinntröja, Skinnbyxor, Swarta Halsduken, Gehäng, skor med Spännen, Musqvet och Baj [...]
>
Anders JONSSON
Anställd i den Rymbdes Stelle. Hafwer ingen Wäria emedan den rymbde den medtagit.
>
Anders SKIULMAN
>
Anders STOLTZ
Ny utrustning 1718 = nr 351. GM -18: Karlen för liten, sättes till Tråssdräng och i dess ställe hit satt den nyskrivne Tråssdrängen Lars Persson.
>
Carl LINDSTRÖM
Mönstrad i Stockholm. Sjuk i Stralsund 1759. Död i Pommern.
>
Eric BERG
1789 till Sveaborg. 1797 ställes på förbättring. GM -02: i anseende till en fortfarande sjukdom får avsked. Anmäles såsom i Kronans tjänst skadad till underhåll. Utflyttad 1803.
>
Eric FAHLBERG
>
Erich STABERG
"Ihjälskuten af Eric Erson i Skulstad, L:a Malma, i Erics stuga af Stafbergs bössa."
>
Johan FAHLBERG
Avlevererad till Tavastehus regemente 1743-08-17.
>
Johan PETTERSSON
Inflyttad från Gryt 1873-11-04, utflyttad till Dunkershall 1900. Flyttade senare till Vindsbro, Dunker.
>
Johan PHALTENSON
Rymt.
>
Jöns BERG
Var i tjänst i januari 1789.
>
Lars Fredrik VAHL
Approberad vid GM 1902-09-06. Inflyttad 1903-11-25, utflyttad till Barva 1910-11-22.
>
Lars SKULMAN
Död vid Wästra Ede. Under dess sjukdom förkommet skospännen, skinntröja och skinnbyxor.
>
Olof BERG
GM -74: får avsked, sjuklig. Utflyttad till Aronstorp 1774.
>
Olof ERSSON
Efter order fått sig utbyta emot Anders Abrahamsson. Fick confirmation på bytet GM -28. Har gårdsbruk.
>
Pehr SNÖ
Inflyttad från Malma 1803. Död å lasarett. Enligt Husf.h.l. "död i Pommern 1806."
>
Per ÖST
Inflyttad från Ripsa 1807?
>