< Tillbaka <
Info om rote

Lundby Lundbytorp

Torp

Torpnamn

Lundbytorp

Torpnummer

SR-00-0432

Rote

Lundby

Rotegård 1

Lundby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Giäddmyra

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Lundsjö

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Sjöändan, Lilla Malma

Mantal 4

1/8

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 433, år 1688 — 446 och from år 1710 — 432.

Rotens sammansättning år 1686:
Lundby — Enkian 1 Mantal. Huvudrote
Giäddmyra — Hans 1/4 Mantal. Hjälprote
Löta — Enkian 1/4 Mantal. Hjälprote
Sjöändan, L:a Malma — 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Landsstaten

Rotens sammansättning år 1728:
Lundby — Simon 1 Mantal. Huvudrote
Giäddmyra — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Infanteriet
Löta — heter nu Lundsjö — Erik 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Förpantning
Sjöändan, L:a Malma — Johan 1/8 Mantal. Possessor: Fru Dorotea Week

Kålslefven var tydligen ST-namnet under 1700-talet; Staftorp; 1901 namnändring till Lundbytorp.

Roten anslagen till stockmakare — 1820-03-23; transporterades till rote nr 245, 1:a maj. compagnie
Roten anslagen till underofficers lön 1820-03-23 — 1832-12-31
Roten indragen till fältmusikant 1833-01-01 — 1858-12-09
Roten indragen till gevärshantverkare 1858-12-09 — 1867-01-01

Soldater vid detta torp

Anders AHLSTEDT
Gift. I tjänst 1789. Död i Finland. Dödsår 1789/90 osäkert.
>
Anders Gustaf WALLIN
Namnbyte från Björn till Wallin beviljas 1869-06-19. GM -83: Avsked p.g.a. sjuklighet (organiskt hjärtlidande). Tjänt väl. Utflyttad till Strömshammar 1884-11-17 (f.d. Slaggölsqvarn). Flyttade sedan till Malmk [...]
>
Anders HOLMBERG
Vid 1723 års sista Rubbning hit placerat corp vid 5:te Corp.skapet nr 401 Holmberg, som i dec. s.å. till sin förra Corporalsrote är befordrad.
>
Anders STÅLTZ
GM -19: Karlen för liten, kasseras.
>
Bengt PRYSS
Antogs i Nyköping. Grå råck, hölstret, bajonett, handskar, Kamb med foder bortkommet i slaget vid Helsingborg 1710-02-28. Död i Kvarteret i Fleninge.
>
Eric LUNDSTEDT
Gift. Inflyttad från Malma 1790. -02 Drottningholm. Förmodad "död i fält", 1809?
>
Eric OLOFSSON
Efter order fått sig utbyta emot Johan Arvidsson.
>
Erich LUNDSTEDT
Fått ny utrustning 1718 = nr 356. Död under marschen ifrån Norge.
>
Gustaf Edvard BJURLING
Gift, 4 barn. Inflyttad från Barva 1884-04-16, utflyttad till Vretstugan, Härad 1908-03-20. Byte av namn från Rask till Bjurling (1891?)
>
Johan ARVIDSSON
Rymt.
>
Johan LUNDTRÄ
Var tidigare Vargeringskarl nr 443. Var i tjänst 1750. Utflyttad till Kålslefven 1748.
>
Jonas STÅLTZ
>
Olof LUNDTRÄ
Gift, 3 barn. Inflyttade till Kålslefven 1749 efter Johan Lundträ. Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19. Kommenderades till Stralsund. Var i tjänst 1778. Ev död i Finland 1788.
>
Olof STYFWER
>
Olof STYFWER
Casserad av Arvfursten till Hessen Cassell.
>
Per NILSSON
GM -90: "denna Rothes Knecht Hafwer efter Feldtskierens berettelse illa Bråck, som intedt kan hielpas, får afskiedh. Nr skaffe karl i Steller."
>