< Tillbaka <
Info om rote

Lundby Sjölunda (Kolsleven)

Torp

Torpnamn

Sjölunda (Kolsleven)

Torpnummer

SR-00-0431

Rote

Lundby

Rotegård 1

Lundby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Rietzletorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Slaggiöhlet

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Slaggiöhletqwarn

Mantal 4

?

Rotegård 5

Diupnäs, Gryt Sn

Mantal 5

1/2

Rivet

X

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 437, år 1688 — 450 och from år 1710 — 431.

Rotens sammansättning år 1686:
Lundby — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Rietzletorp — Erich 1/4 Mantal. Hjälprote
Slaggiöhlet — Enkian 1/4 Mantal. Hjälprote
Slaggiöhletqwarn — Johan ? Mantal. Hjälprote
Diupnäs, Gryt sn — 1/2 Mantal. Possessor för samtliga: Landsstaten

Rotens sammansättning år 1728:
Lundby — Olof 1 Mantal. Huvudrote
Rietzletorp — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Infanteriet
Slaggiöhlet — Nills 1/4 Mantal. Hjälprote
Slaggiöhletqwarn — ? Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Förpantning
Diupnäs, Gryt sn — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fröken M. Flemming

Roten vacant 1710-03-26 — 1717-03-11
Roten vacant 1728-01-23 — 1730-06-17

1900 (bl a) hade Hofer torpet utarrenderat till Per Axel Klasson.

Soldater vid detta torp

Anders EKLÖF
Gift. KM -88: högra nyckelbenet av sig brutet, illa sjuk och som han ej kan bära packning får avsked. Utflyttad 1788.
>
Anders LUNDBERG
Skjuten lam i vänstra foten vid Fredrikshall och fått interimsavsked av Högwälborne Herr Baron och översten Fuchs.
>
Anders LUNDGREN
Gift. Inflyttad från Ketzeltorp.
>
Anders SKÖLD
Inflyttad från Mälby 1815. Vid GM -48 begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl.
>
Anders Theodor HOFER
Son till Gren.krp 84 Karl Johan Hofer f. 1835-06-19 i L:a Malma; gift 1860 med Johanna Karlsdotter. Inflyttad från L:a Malma 1897-11-12, utflyttad 1906-10-23 till Eskilstuna. Befordrad till vkrp 1902-04-25, avsked eft [...]
>
Bengt STYFWER
Ränsel, Handskar bortkommit i slaget vid Helsingborg. Svarta Halsduken, Gehäng, Bantler med Rem, Bajonetten är genom löjtnant Sivers vållande förkommit.
>
Erich CARLSSON
>
Erich LUNDBERG
Ny utrustning 1718 = 356. Under dess sjukdom vid W. Ede förkommit 2 svarta halsdukar och skospännen. Fattas Kappa.
>
Erich LUNDBERG
GM -33: Karlen sjuk hemma. och som han av herrar officerare intygas vara fullkomlig god Karl, så varder han gillad. Var i tjänst 1739. Husf.h.l. 1736-41: soldat. Bodde i Kohlslefwen.
>
Gabriel BOSTRÖM
Gift. GM -66: sjuk å sjukhus.
>
Jacob SUNDBERG
Blivit ofärdig efter anställningen men får confirmation. Förmedelst ofärdig i axeln bekommit Högwälborne Herr Baron och Genmj. Fuchs interimsavsked.
>
Jon ERSSON
Efter order fått sig utbyta emot Jacob Påhlsson ovan.
>
Jonas LUND
-02 Stockholm. Utflyttad till Kietseltorp 1813. Byggde 1818 Bogårdsmuren runt Lilla Malma kyrkogård.
>
Pehr Gustaf LÖF
Gift. GM -51: kommenderad till Karlsborg. Dödsdatum osäkert.
>
Per Erik MÄLKVIST
Gift, 6 barn. Avsked med underhåll. Utflyttad till Dammkärr 1897-03-19; underhåll 1898.
>
Sven LUNDBERG
GM -63: har ryggvärk och högra benet, får avsked. Utflyttad till Prästgården 1767.
>