< Tillbaka <
Info om rote

Snösvad Klämman / Karlberg

Torp

Torpnamn

Klämman / Karlberg

Torpnummer

SR-00-0430

Rote

Snösvad

Rotegård 1

Snösvad

Mantal 1

1

Rotegård 2

Brössland

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Sundtorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

"Björklunds Pär"

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Gillingzudden

Mantal 5

1/4

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Lilla Malma - Malmköping

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 415, år 1688 — 429 och from år 1710 — 430.

Rotens sammansättning år 1686:
Snösvad — Per 1 Mantal. Huvudrote
Brössland — Niels 1/4 Mantal. Hjälprote
Sundtorp — Erich, Mellösa 1/8 Mantal. Hjälprote
“Björklunds Pär”, Mellösa — 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Herr Jacob Flemming
Gillingzudden, Hyltinge — 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Herr Bengt Sparre

Rotens sammansättning år 1728:
Snösvad — Johan 1 Mantal. Huvudrote
Brössland — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Magd. Flemming
Sundtorp — Anders 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet
“Björklunds Pär”, Mellösa — Jacob 1/8 Mantal. Hjälprote
Gillingzudden, Hyltinge — Pehr 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Pehr Sparres arvingar

Roten vacant 1728-09-04 — 1740-09-30

Roten indragen till musikens underhåll 1834-01-01 — 1862-01-01
Roten anslagen till spel i nummer 1862-01-01 — 1866-01-01

Roten vacant därefter

Soldattorpet hette Klämman, men revs och flyttades 1866-01-01, varefter det döptes till Karlberg, förmodligen efter soldat Karl, som då flyttade in.

Enligt husf.h.l. bodde det i Klämman år 1744 en 25-årig soldat Jan Nilsson med hustru Karin. Avser Johan Lindbom.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf FINNEMAN
>
Anders SNÖBOLD
Ny utrustning 1718 = 421. Sårad vid S. Stäket 1719. "Grå råcken och handskarna borta i slaget (1710), ränseln på mötet Rögla bortkommit." Musqueten och värjan förkommit vid Stäket. Sjuk vid regementet 1719-09 [...]
>
Carl August ÅSTRÖME
>
Daniel LINDBOM
Gift. Enligt fältskärs attest oförmögen till vidare tjänst, får avsked med anmälan till underhåll. Utflyttad 1782??
>
Eric LINDBOM
Gift. Till Finland 1789.
>
Eric SNÖBOLD
GM -28: "Karlen oduglig. Har Lungsoten. Casseras."
>
Erich PERSSON
Lejd av sin fader Per Andersson i Snöswad. GM 1690-07-01: "Berettas falla i brått, där han intet blifver bättre skaffar Nr en annan Karl".
>
Fredrik SNÖ
Gift. Inflyttad från Malmköping 1813. Gifte sig 1813 med änkan efter 422 Gustaf Flassing. Anställningsåret osäkert.
>
Johan LINDBOM
Gift. -59 sjuk i kvarteret. 1760 kommenderad på arbete på Dehnholmen. GM -63: "Gammal och Bräcklig, får afskied; bewistat Willmanstrandska Actionen och Pommerska Kriget samt anmäles till underhåll." Utflyttad 1 [...]
>
Johan Petter KARL
Gift, 8 barn. Inflyttad från Floda 1866, utflyttad till Husby-Oppunda 1886-03-24. GM -69: sjuk på roten. GM -79: kommenderad till Vaxholm. Underhåll på expektans från 1887. Underhåll 1892.
>
Knut Gustaf Axel LEIJONHUFVUD
Utnämnd till ult 1897-12-10.
>
Pehr SNÖ
Inflyttad från Länna 1790.
>
Per ANDERSSON
>
Per LINDBOM
Var i tjänst 1739. Husf.h.l. 12736-41, ev. borta 1739.
>
Petter / Pehr SNÖMAN
Gift. Inflyttad från Julita 1793, utflyttad till Wretstugan 1813. -97 sjuk i lägret.
>
Petter Alexis NILSSON
Grad: spel i nr.
>