< Tillbaka <
Info om rote

Vevelsta

Rotens nummer år 1686 — 59, 1688 — 48, fr o m 1710 — 43.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäfwelsta — Öyre, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fredr. Rosenhane.
Biörka — Per, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fredr. Rosenhane.
Enebyhagen — Niels, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fredr. Rosenhane.
Ottetorp i Halla, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fredr. Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäfwelsta — Pär i “Nedergården”, 1 Mantal.
Biörka — Nils, 1/4 Mantal.
Enebyhagen — Jonas, 1/4 Mantal.
Ottetorp i Halla — Olof, 1/4 Mantal.

Torp

Torpnummer

SR-00-0043

Rote

Vevelsta

Rotegård 1

Wäfwelsta

Andel 1

1

Rotegård 2

Biörka

Andel 2

1/4

Rotegård 3

Enebyhagen

Andel 3

1/4

Rotegård 4

Ottetorp I Halla

Andel 4

1/4

Torpbild 1

Kartklipp

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Soldater vid detta torp