< Tillbaka <
Info om rote

Snösvad Brostugan / Strömtorp

Torp

Torpnamn

Brostugan / Strömtorp

Torpnummer

SR-00-0429

Rote

Snösvad

Rotegård 1

Snöswad

Mantal 1

1

Rotegård 2

Gillinge

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Hägerbo

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Stubbetorp

Mantal 4

1/8

Socken

Lilla Malma - Malmköping

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 416, år 1688 — 430 och from år 1710 — 429.

Rotens sammansättning år 1686:
Snösvad — Joen 1 Mantal. Huvudrote
Hägerbo i Mellösa — 1/8 Mantal. Hjälprote
Stubbetorp i Helgesta — Niels 1/2 Mantal. Hjälprote
Billinge i Bettna — Olof 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Hr Jacob Flemming

Rotens sammansättning år 1728:
Snöswad — Erick 1 Mantal. Huvudrote
Gillinge — Olof, Bettna 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Magdalena Flemming
Hägerbo — Pehr, Mellösa 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Pehr Sparres arvingar
Stubbetorp — Jöns, Helgesta 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Cavalleriet

Roten vacant 1728-01-23 — 1730-06-17
Roten vacant 1744-09-04 — 1747-05-30

Roten anslagen till musikens underhåll 1844-12-31 — 1862-01-01
Roten anslagen till spel i nummer 1862-01-01 — 1866-01-01

Soldattorpet var Brostugan till 1865-12-31, därefter Strömtorp.

Soldater vid detta torp

Adolf AHLSTRÖM
Gift. Inflyttad från Lerbo 1866-03-10, men på nr 362 finns han ej. Interimsavsked, utflyttad till Brössland (byggt 1839), Snösvad 1869-04-16.
>
Anders BERTELSON
"Rymbde" 1688.
>
Anders STRÖM
Beklädnad 1718 = 421. "Förmedelst Bråck bekommit Högwälborne Herr Baron och Gen.maj. interimsavsked. I Husf.h.l. 1743 boende i Strömtorp med hustru Anna Larsdotter och son Eric.
>
Carl Eric WIG
>
Carl Wilhelm LINDBERG
Grad: "Spel i nr".
>
Eric DAHL
>
Eric HILLMAN
I tjänst -89.
>
Erich ENGMAN
GM -33: Karlen svag och oansenlig, kan ej antagas och approberas.
>
Frans Eric LUNDELL
Gift.
>
Johan Albert BLOMKVIST
Gift, 9 barn. Inflyttad från Dunker 1869-11-04, utflyttad till Bjurängsstugan 1903. Svärmor inhyst. Idkade caférörelse under regementstiden. GM 1902-09-06: har uppnått 50 levnadsår, men kvarstår. Avled på Fle [...]
>
Johan DAHL
GM -44: "Utaf stark siukedomb aldeles förderfwad och odugelig, kan intet." Kasseras.
>
Johan DALBERG
Rymt - sedemera ertappad, dömd och avstraffad samt insatt under Majorens C för nr 192 1749-06-11.
>
Johan RASK
Gift. Inflyttad från Snösvad 1810, utflyttad till Hillerstorps nybygge 1840. GM -39: Begär avsked som bifalles i anseende till genom läkarbetyg styrkt oförmåga till vidare krigstjänst. Har bevistat fälttågen fr [...]
>
Jonas / Johan SNÖGREN
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19, kommenderades till Stralsund. GM 1774-06-14 står kvar på förbättring och får framdeles anmäla sig hos reg.ch. för avsked om han icke bättre bliver. Utflyttad till Dunker [...]
>
Jonas ÖKNER
Gift.
>
Mats DAHL
1739 commenderad på Fregatten Drottningholm. Finns i Husf.h.l. 1736-41 med hustru Maria.
>
Niels OLUFSSON
>
Nils LIND
Gift.
>
Olof SNÖSWAD
Antagen i Nyköping. "Kan SkomakareHantvärket."
>
Pehr SNÖ
Gift, 5 barn. Enligt GM -93 anställd vid nr 429 1790-08-27!! Befordrad till Vkrp 1797. -02 sjuk hemma. Utflyttad till Dunker 1803.
>