< Tillbaka <
Info om rote

Lundby Gustavsberg

Torp

Torpnamn

Gustavsberg

Torpnummer

SR-00-0428

Rote

Lundby

Rotegård 1

Lundby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lundby

Mantal 2

1

Socken

Lilla Malma - Malmköping

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är from år 1710 — 428.

Rotens sammansättning år 1686:
Lundby — Erich Jönsson 1 Mantal. Huvudrote
Lundby — Erich Andersson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Hr Ernst Lode

Rotens sammansättning år 1728:
Lundby — Olof och Erick 1 Mantal. Huvudrote
Lundby — Anders, Erick, Änkan och Erick Persson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Catharina Kruse

Soldater vid detta torp

Anders STAF
Inflyttad från Mellösa. Ev. fader till 345 Skarp. Casseras för tjuvnad. Drunknad i Malmaån.
>
Bengt LUNDAHL
Rote 145 = Dragesta, Björkvik, där han fick namnet Dragsten.
>
Carl Gustaf CEDERBERG
Befordrad till förare vid W. Rek. Comp.
>
Carl Wilhelm LUNDBERG
Gift 1873, 10 barn. Inflyttad från Hyltinge 1872, utflyttad till Eriksberg 1903. GM -02: med skyldighet att kvarstå till den 31/10 d.å. och med rätt till underhåll vid avskedet.
>
Christopher Friedrich RICHTER
GM -50: gammal, blesserad vid Stäket? och till vidare tjänst oduglig, begär och får avsked. Var även med i Pommern.
>
Erich ANDERSSON
>
Johan KRAM
>
Konrad YXA
Bekom ny utrustning 1718 = 421. Sjuk vid regementet 1719 - blesserad vid Stäket. 1741 kommenderad på galäreskadern till Finland. GM -44: avsked såsom varande oduglig till vidare tjänst.
>
Lars YXA
Fick Herr Överste Fuchs int.avsk. och sedemera Kongl. Majts eget avsked 3/12 s.å.
>
Magnus FALK
Gift. Inflyttad från Halla 1824, utflyttad till gård 57, Malmköping 1835. GM -35: erhåller avsked med rättighet till pension vid fyllda 50 år. Skadad vid bergssprängning enligt läkarbetyg. Platsvakt vid Malma h [...]
>
Nils DAHLGREN
Gift. Inflyttad från Sköldinge 1819, utflyttad till Kofvastugan 1825, bodde 1830 i Kilholmen. GM-23: bivistat alla fälttågen. Tjänt utmärkt väl. Får avsked samt anmälan till underhåll. Dödsdatum osäkert.
>
Olof FORSMAN
Gift. Inflyttad från Husby-Oppunda 1849, utflyttad till Malmköping 1872-11-05. GM -72: begär och får avsked. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Blev platsvakt i Malmköping.
>
Olof LUNDBLAD
Inflyttad 1780. Till Finland 1789. -89 sjuk.
>
Olof YXA
Antagen i Nyköping.
>
Pehr LUNDAHL / LINDAHL
Gift. Till Pommern 1757. GM -78: får avsked med underhåll.
>
Pehr NÄHL
Inflyttad från Husby-Oppunda 1835. GM -48: begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1813-14 års fälttåg. Tjänt väl. Platsvakt vid Malma hed 1835-1848.
>
Sven FRIMODIG
Gift. Inflyttad från Runtuna 1814. Interimsavsked, utflyttad till "Rusthållet", Malmköping 1819. Vaktmästare å Malma Hed.
>