< Tillbaka <
Info om rote

Nafsta Källstugan

Torp

Torpnamn

Källstugan

Torpnummer

SR-00-0426

Rote

Nafsta

Rotegård 1

Nafwesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bråhåfda

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Dunker

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 421 och from 1688 — 426.

Rotens sammansättning år 1686:
Nafwesta — Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleri
Bråhåfda — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: LandsStaten

Rotens sammansättning år 1728:
Nafwesta — Nils, Lars och Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet
Bråhåfda — Anders, Lars och Anders Persson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet

Antecknat 1750: Rotehållare: Swän Andersson, Jan Nilsson och Per Jonsson. Nafsta samt Anders Andersson, Olof Larsson och Clas Ericksson i Nafsta.

Soldater vid detta torp

Anders BROMBERG
Tp till nr 422 1709-12-17.
>
Anders EKEBOM
>
Anders Gustaf NYSTRÖM
>
Anders SANNBERG
Inflyttad 1793. I tjänst 1802.
>
Axel Emanuel LJUNG
Släktnamnet tveksamt. Modern erhöll namnet vid omgifte. Inflyttad från Kässeltorp i samband med gifte 1902-07-02. Kommenderad bl a till Vaxholm (1902). Brukade torpet 1903-1912. Arrenderade därefter Slättmossen, [...]
>
Carl August LJUNG
Enl husf.h.l. 1885 född i Stenqvista. Inflyttad från Stenqvista 1883-07-20. Gifte sig 1889-08-10. Han var stor och "snabbgående." Tyckte om sprit. Ändrade namn till Ljungman. Utflyttad till Ljungmansstugan, Bråh [...]
>
Carl August NYSTRÖM
Genomgått uoffskola, a-kurs. Interimsavsked. Utflyttad till Stockholm 1882-12-12.
>
Danjell STENIUS
>
Eric AHLSTRÖM
Soldat utan lega. Befordrad till rustmästare 1776-06-14.
>
Eric SMELLFELDT
Inflyttad från Mellösa 1782. 1789 sjuk i Lovisa. Utflyttad 1789?? (Ej husförhör efter 1788).
>
Eric SMELLFELDT
Inflyttad från Stenkvista 1791. GM -93; undermålig och oduglig. Kasseras.
>
Eric SUNDSTRÖM
GM -42: "denne Nummer är Corporals Rote. Eric Sundström tp till Wreta rote 393".
>
Erich HOSSMAN
Inflyttad från Flen 1759. Var i tjänst 1761.
>
Gabriel STARCK
Var volontär på nr 353. Bytte rote med Jöns Röberg. Furir 1774-06-29, fältväbel 1780-06-06.
>
Joen PERSSON
Tient uthi 30 åhr, fådt afskiedh och underhåld.
>
Jonas BIÖRLING
Var i tjänst 1739. Förkommen i Actionen vid Willmanstrand. Ev tp från 335 Björnmyra, Sköldinge 1733.
>
Jöns RÖBERG
GM -74: Klen och sjuk, får avsked.
>
Lars ELF
>
Lars Fredric LINDBLOM
>
Lars STENBOM
Sårad vid Södra Stäket. Befordrad till Corporal 1742-10-28. GM -58: bruten i armen, oduglig till tjänsten, rekommenderas till dubbelt underhåll. Utflyttad till Lerbo 1759.
>
Måns OLOFSSON
Anställd i dhen Gamble och Bräcklige Joen Perssons Stelle. Hit tp från Vreta rote i Vadsbro sn.
>
Olof Adolf WIR
Inflyttad från Mellösa 1831. GM -45: i anseende till kroppssvaghet samt ålder och tjänstetid avskedas och anmäles till underhåll på expektans (jml 1831-09-10). Tjänt utmärkt väl.
>
Olof LUSTIG
Legd till Soldat vid Flassbro rote 422 1709-12-17 i Nyköping och där s.d. vid mönstringen avancerat till Corporal för 426. Tjänt förr under H. Majst. Gardie i 8 år och varit med i Polen, varest han 8 gånger illa [...]
>
Olof SÄLLSTRÖM
Interimsavsked.
>
Otto BOMAN
Hemkommen från fångenskap och fått avsked vid GM -28.
>
Pehr SUNDSTRAND
>
Petter GREN
Ny utrustning 1718 = 356. Bantlerrem från 1715. Gällde hela korpralskapet. Sjuk 1719. GM -33: Karlen gammal och alldeles bräcklig, begär och får avsked, och som han har 3ne svåra blessurer, av vilka han fått en [...]
>
Zackarias NAF
GM -30: sjuklig och svag. Oduglig till Krigstjänst. Får avsked. Utflyttad till Åker 1831.
>