< Tillbaka <
Info om rote

Grinda Räfsnäs

Torp

Torpnamn

Räfsnäs

Torpnummer

SR-00-0425

Rote

Grinda

Rotegård 1

Grinda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Gårgnäs

Mantal 2

1/2

Socken

Lilla Malma - Malmköping

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 410, år 1688 — 423 och from år 1710 — 425.

Rotens sammansättning år 1686:
Grinda — Per 1 Mantal. Huvudrote
Gårgenääs — Olof 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Hr Fredric Rosenhane

Rotens sammansättning år 1728:
Grinda — Anders, Anders Jonsson och Änkan 1 Mantal. Huvudrote
Gårgnäs — Änkan 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Cath. Kruse

Roten anslagen till pistolsmed 1820-10-03 — 1832-12-31
1829-09-24 inflyttade en pistolsmed Anders Gabriel Lindfors, f. 1804-04-09 i Perno, Finland. Okänt när han utflyttade.
Roten indragen till gevärshantverkare 1833-01-01 — 1858-12-09
Roten indragen till fältmusikant 1858-12-09 — ??

Soldater vid detta torp