< Tillbaka <
Info om rote

Källartorp St. Långsjötorp

Torp

Torpnamn

St. Långsjötorp

Torpnummer

SR-00-0424

Rote

Källartorp

Rotegård 1

Källartorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Smedstorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Nässelängen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Enbogatorp

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Slättåker

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Jöranstorp

Mantal 6

1/4

Rivet

X

Socken

Lilla Malma - Malmköping

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 411 och from år 1688 — 424.

Rotens sammansättning år 1685:
Kiellartorp — Anders 1/2 Mantal. Huvudrote
NäsleEngen — Thomas 1/4 Mantal. Hjälprote
Smedtztorp — Niels 1/4 Mantal. Hjälprote
Jöranstorp — Niels 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Hr Fredric Rosenhane
Enbogatorp — 1/4 Mantal. Hjälprote
Slätåker — 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Hr Jacob Flemming

Rotens sammansättning år 1728:
Källartorp — Olof och Johan 1/2 Mantal. Huvudrote
Smedstorp — Pehr 1/4 Mantal. Hjälprote
Nässelängen — Pehr 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Fru Cath. Kruse
Enbogatorp — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote
Slättåker — Jonas 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Magd. Flemming
Jöranstorp — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Cath. Kruse

Torpstugan låg SO Källartorp i skogskanten. Endast lämningar av skorstensstocken och ett par krusbärsbuskar markerar dess plats. Intill soldattorpet gick den gamla vägen mellan Gorgnäs och Smedstorpsvägen.

Soldater vid detta torp

Anders ERMUNDSON
>
Anders LINDBERG
>
Anders Petter RAMM / RAHM
Gift 1881, 8 barn. Inflyttad från Mellösa 1877-05-24, utflyttad till Nysäter, Gorgnäs 1899. Befordrad till korpral 1876-06-25.
>
Carl ERICHSON
>
Eric KÄLLSTRÖM
Gift. Inflyttad från Mellösa 1801, utflyttad till Helgesta 1807. Avskedsåret osäkert. Var i tjänst 1802.
>
Erich LINDBERG
I tjänst 1739
>
Frans Oskar STÅLBERG
Född i Husby-Rekarne eller Ärla sn. Gift. Inflyttad från Dunker 1913-03-30, utflyttad till Brogetorp 1913-11-10. Liten, gladlynt och trevlig. Tjänt vid Vaxholms artillerikår. Erövrade bronsmedalj i skjutning 19 [...]
>
Gustaf DAHLQVIST
Gift 1852, 6 barn. Inflyttad från Floda 1849, utflyttad 1876-11-15. Befordrad till Korpral 1870-06-24, entledigad från korpralsgraden 1870-06-28 och åter soldat.
>
Hans KIÄLBERG
Antagen i Nyköping. "Kan intetn Handtvärk."
>
Jonas KIELLBERG
Deltog i Pommerska kriget under 1750-talet. 1761 kommenderad på Flottiljen.
>
Jöns ERICHSON
Erichson ev. Nilson.
>
Lars KLING
Anställningsåret osäkert. Gift. Inflyttad från Ärla, utflyttad tillHyltinge 1817, till Dunker 1820, till Malma 1822 och till Kärnbo 1826.
>
Nils RÖSTEN
Anställningsåret kan vara 1775. Gift.
>
Olof KIÄLLBERG
Bekommit utrustning 1718 = 421. GM 1733-06-05 - 04: Karlen sjuklig och oförmögen, begär och får avsked.
>
Olof KÄLL
Gift, 6 barn. Inflyttad från Björkvik 1815. 1820 sjuk på stället. GM -48: begär och får som otjänstbar avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl.
>
Olof KÄLLSTRÖM
Efternamn även "Mehlström". Gift. Anställningsåret kan vara 1758. Avsked- och dödsåret osäkert.
>
Olof LINDBERG
>