< Tillbaka <
Info om rote

Bjursäter Sjöstugan

Torp

Torpnamn

Sjöstugan

Torpnummer

SR-00-0423

Rote

Bjursäter

Rotegård 1

Biursätter

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Rotsätter

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Beckåsen

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Högsjön

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Rom

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Mölntorp

Mantal 6

1/2

Socken

Lilla Malma - Malmköping

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 408, år 1688 — 421 och from år 1710 — 423.

Rotens sammansättning år 1686:
Rotsäter — Olof 1/2 Mantal. Huvudrote
Biursäter — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Landstaten
Beckåsen — Anders 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Cronan behållit
Högsjön — 1/4 Mantal. Hjälprote
Rom — 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Hr Jacob Flemming
Möllentorp i Hyltinge — 1/2 Mantal. Possessor: Fr Anna Jonsdotter

Rotens sammansättning år 1728:
Biursätter — Joen och Måns 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten
Rotsätter — Nills 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Claes Bondes arvingar
Beckåsen — Olof 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet
Högsjön — Erik 1/4 Mantal. Hjälprote
Rom — Nills 1/4 Mantal. Possessor för båda: Fru Magd. Flemming
Mölntorp — Nills, Hyltinge 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Bengt Sparre

Soldater vid detta torp

Anders BJURE
Heter på nr 425 Grindström
>
Anders BJURSTRÖM
Gift, 5 barn. Död under arbetskommendering för fästningsarbete.
>
Anders Petter BROLIN
Gift, 3 barn. Inflyttad från Länna 1864-11-14. GM 11876-06-16: begär och får byta namn från Bjur till Brolin. 1877 sjuk å sjukhuset i lägret.
>
August Henning BJÖRK
Gift 1883, 5 barn. Inflyttad från Dunker 1882-11-09, utflyttad till Dunker 1909-03-19, senare till Norrskog i Dunker. Stor och kraftig.
>
Axel Fredrik RYDVALL
Gift. Inflyttad från V. Ryd 1861-09-14. Tidigare tjänt vid 1. Lifgrenadjär-Regementet 5 2/3 år. Avskedsåret kan vara 1881.
>
Eric ÅKERBLOM
Var i tjänst 1750.
>
Erich BIURSTEDT
Efterbliven vid Wästra Ede tidigt på året. Ej återbördad och ...?... Bekommit mondering 1718 = 422. Kappa fattas.
>
Joen BIURSTEDT
Efter Högwälborne Herr Baron och Generalmajorens tillåtelse blivit utbytt emot Sven Jansson. Har gårdsbruk, får confirmation GM -28.
>
Johan BJUR
Gift.
>
Johan BJUR
Gift. Till Finland 1789. -89 sjuk. Hustrun flyttad till Österåker 1790 ! Änka ??
>
Lars BJUR
>
Lars BJUR
Födelseort ev. St. Barrsjön. Gift. Inflyttad från Mellösa 1813, utflyttad till Bergsäter. 1817 sjuk på stället. GM -42: Såsom numera till Krigstjänst oduglig vilket styrkes, begär och får avsked med anmälan [...]
>
Lars ÅKERBLOM
>
Niels PERSSON
"För Olof Nilsson I Rotsäter."
>
Nils BJURSTEDT
Gift. Inflyttad från Simonstorp 1779. Var i tjänst 1783. Begravd 1786-11-26.
>
Nils LOHMAN
Flyttar 1788-06-04.
>
Olof BIURE
Antagen i Nyköping. 1710-07-29 Helsingborg: "Ränseln, handskarna och halsduken bortkommit i slaget." Befordrad till korpral 1716.
>
Olof BJURING
Gift. Inflyttad från Julita 1794, utflyttad till Trekanten. Blev kyrkovaktare i L:a Malma. -02 sjuk å sjukhus.
>
Per Johan BERGQVIST
Gift, 5 barn. Inflyttad från Hyltinge 1842. GM -45: begär och får istället för Basco anta namnet Bergqvist.
>
Sven HELLBERG
-28: Sven Jonsson gillas. Avsked under kommendering i Finland på grund av oförmögenhet till vidare Krigstjänst.
>