< Tillbaka <
Info om rote

Ö. Flasbro Flassbrostugan

Torp

Torpnamn

Flassbrostugan

Torpnummer

SR-00-0422

Rote

Ö. Flasbro

Rotegård 1

Flassbro

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Mallmaqvarn

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Siggenäs

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Rosmåssen

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Mortorp

Mantal 5

1/2

Socken

Lilla Malma - Malmköping

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 414, år 1688 — 428 och från år 1710 — 422.

Rotens sammansättning år 1686:
Flasbro — Niels 1/2 Mantal. Huvudrote
Malmaqvarn — Joen 1/4 Mantal. Hjälprote
Råsmåssen — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote
Siggenäs — Claes 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Hr Ernst Lode
Mortorp i Hyltinge — 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fr Anna Jonsdotter

GM 1710 “Nafwesta” huvudrote

Rotens sammansättning år 1728:
Flassbro — Olof 1/2 Mantal. Huvudrote
Mallmaqvarn — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote
Siggenäs — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote
Rosmåssen — Lars 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Fru Brita M. Lode
Mortorp — Daniel, Hyltinge 1 /2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Bengt Sparre

1717 utflyttade till Mellösa Lars Floberg, hu Maja och inhyses Anna Jonsdotter

Roten vacant 1763-01-20 — 1773-01-04
Roten indragen till uoff lön 1815 — 1816-05-11 bl a en serg Flodberg

1903-11-07 infl arrendator Anders Gustaf Lundén m. fam.

Soldater vid detta torp

Anders BROMBERG
Inflyttad från Nafwesta.
>
Anders EEK
1718 = 421 men bekommit ny värja 1717 samt ny musqvet och bajonett. GM -28: "Karlen sjuk, svag, oduglig, casseras."
>
Anders LINDROTH
"Approberad med full mondering". Commenderad till Finland 1741.
>
Anders Petter FORSLUND
Inflyttad från Risinge 1880-04-17. GM -02: avsked utan underhåll. Oduglig till krigstjönst enligt läkarbetyg. Utflyttad till Risinge sn 1902-12-02.
>
Bengt ANDERSSON
GM 1690-07-01: "sjuk i lägret" (Nyköping).
>
Carl BLOMBERG
>
Carl Fredrik FORSLUND
Inflyttad från St. Malm 1849-12-26. Befordrad till Korpral 1870-06-28. GM -79: beviljas avsked enligt läkarbetyg (kronisk reumatism). Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Lugnet å Fl [...]
>
Carl Oskar AHLSTRÖM
Har denne varit inhyst å nr 422??
>
Christian Jacob EKFELT
I tjänst 1739. Befordrad till Rustm. vid Oppunda C.
>
Eric HJELM
Gift. Inflyttad från Årdala 1816. GM -35 sjuk på sjukhus. GM-48: begär och får som otjänstbar avsked med anmälan till underhåll. Tjänt utmärkt väl. Änkling 1873-12-11. Utflyttad till Lugnet, där han ocks [...]
>
Gustaf FLASSING
Gift.
>
Johan EEK
Efterbliven på marschen 1716-04-19 och ersatt.
>
Johan EEK
Död i Bohuslän.
>
Johan Eric BROBERG
Gift. Inflyttad från Helgesta 1773-03-14. GM -83: haft slag i vänstra sidan och nu därigenom vanförd att göra kronans tjänst. Tjänt väl, begär och får avsked.
>
Johan LINDQUIST
Även förekommer namnet "Lindroth". Inflyttad 1741 ?? Commenderad till Pommern 1757.
>
Pehr FLASSING
Gift. Inflyttad 1801.
>