< Tillbaka <
Info om rote

V. Flasbro Långbro

Torp

Torpnamn

Långbro

Torpnummer

SR-00-0421

Rote

V. Flasbro

Rotegård 1

Flassbro

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Ståckängen

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Långstierten

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Störhult

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Löstinge/Lyffsinge

Mantal 5

1/2

Socken

Lilla Malma - Malmköping

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer är år 1686 — 409, år 1688 — 422 och from år 1710 — 421.

Rotens sammansättning år 1686:
Flasbro — Lars 1/2 Mantal. Huvudrote
Ståckengen — Mattis 1/4 Mantal. Hjälprote
Långstierten — Lars 1/4 Mantal., Hjälprote
Störhult — Erich 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Hr Ernst Lode
Lyffainge i Hyltinge sn — 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hr Bengt Sparre

Rotens sammansättning år 1728:
Flassbro — Anders 1/2 Mantal. Huvudrote
Ståckängen — Joen och Olof 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Brita Maria Lode
Långstierten — Lars 1/4 Mantal. Hjälprote
Störhult — Lars 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Generalmajor Fuchs
Löstinge (?) – Lyffsinge (?) — Swen, Hyltinge 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Pehr Sparres arvingar

Avsk.sold And. Månsson död i Långbro 1786.
Roten anslagen till trumslagare 1855-09-17 — 1879. Roten anslagen till trumslagare 1881-09-01 — 1897-05-20.
1881 – 1892 beboddes torpet av trädgårdsmästare Ringdal.

Soldater vid detta torp

Anders FLASBERG
Ankom Pommern 1758-08-12. Sjuknade i Kvarteret -59 i Altesfer. 1760 kommenderad på arbete å Denholmen. GM -74: begär och får avsked, klen och liten. Utflyttad till L:a Långsjö 1775.
>
Anders FLASKA
Antagen i Nyköping. Foder borttappat på marchen till Hälsingborg. Sotdöd i Biuf sn.
>
Anders FLASSTRÖM
Gift. Inflyttad 1775. -89 sjuk.
>
Anders Gustaf ODEN
Gift. Inflyttad från Hyltinge 1827, utflyttad till "Socknen" 1843. 1839 kommenderad till Långholmen. GM -42: p g a kylskador i vänster fot begär och får avsked. Tjänt försvarligt. Till Krigstjänst oduglig.
>
Anders KÖHLSTEDT
Inflyttad från Sköldinge 1799. GM -26: Tjänt utmärkt väl. Bevistat alla fälttågen. Har 3:ne blessurer. Får avsked med underhåll.
>
Anders Peter FORSLUND
Slutligt avsked 1902.
>
Carl Fredrik SETTERQVIST
Inflyttad från Hyltinge 1842, utflyttad från Hyltinge till Segerslund, Smedstorp 1843. GM -55: begär och får avsked för ofärdighet i vänster hand. Tjänt väl.
>
Carl Oscar AHLSTRÖM
>
Christian Jacob EKFELDT
I tjänst 1739.
>
Erik BERG
Gift, 6 barn. Inflyttad från Mellösa 1856, utflyttad till "Socknen" 1880-11-23. Far till Nyberg, Kramnäs, som gjort texten till Sörmlandsmarschen.
>
Erik Gustaf PETTERSSON
>
Johan BROLIN
1741 commenderad på Galéer-Esquadern. 1757-01-07 rymt, men tydligen återbördad och transport till 354, då ny soldat satts på detta nummer.
>
Olof BROMAN
Fattas Kappa. GM -19: "1718-12-17 emellan Örtmarken (?) och Hästeskog (?) på marschen efter bleven. Med sig tagit skinntröja, skinnbyxor, 2 st Halsdukar, gula strumpor, skospännen, handskar, musqvet, bajonett, värj [...]
>
Olof BROMAN
GM -40: "Mycket siuckelig och aldeles odugelig att wjdare giöra tienst, får afskied".
>
Olof LUSTIG
Befordrad till Corporal 1709-12-17. Legd i Nyköping och samma dag avancerat till Krp för 426. Tjänt förr under Hans Majestäts Gardie i 8 år, och varit med i Polen, varest han 8 ggr illa blesserats, varför han sit [...]
>
Olof PERSSON
Legd af Per Nilsson.
>
Per NILSSON
>
Pher FAST
Gift. Inflyttad från Mellösa 1792.
>