< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0042

Rote

Vevelsta

Rotegård 1

Wallby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wäfwelsta

Mantal 2

1

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 58, 1688 — 47, fr o m 1710 — 42.

Rotens sammansättning år 1686:
Wallby — Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fred. Rosenhane.
Wäfwelsta — Niels, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fred. Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1688 och 1728:
Wäfwelsta — Anders “i Millangården”. 1 Mantal. Possessor: Fru Cath. Kruse.
Walla — Anders. 1 Mantal. Possessor: Fru Cath. Kruse.

En soldat död å sjh i Sverige febr 1809.

Indragen till fältmusikant 1/1 863.

Soldater vid detta torp