< Tillbaka <
Info om rote

Töfversta Björksta

Torp

Torpnamn

Björksta

Torpnummer

SR-00-0404

Rote

Töfversta

Rotegård 1

Millangården

Mantal 1

1

Rotegård 2

Norrgården

Mantal 2

1/2

Socken

Helgesta

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 447, år 1688 — 420, fr o m år 1710 — 404.

Rotens sammansättning år 1686:
Töfwersta — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Töfwersta — Hans, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.

Rotens sammansättning år 1728:
Millangården — Anders och Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Norrgården — Anders och Anders, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp

Anders DJERF
Inflyttad fr Mellösa 1813. GM-48 Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl.
>
Anders Gustaf LANTZ
>
Anders TÖFWERBERG
GM-44 Karlen svag i bägge ögonen, utur stånd att göra tjänst. Kan ej approberas.
>
Anders TÖFWERBERG
GM-50 Karlen för svag och oduglig. Kan ej approberas, utan måste återställa roten halva undfångna legan antingen i penningar eller arbete.
>
Axel Teodor TÖRNBLOM
>
Carl Eric TÖRNQVIST
Inflyttad fr Hyltinge 1870. Avsked utan underhåll.
>
Eric TÖFVENBERG
Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758. Avgick 29/11 1758 till ... (oläslig uppgift, men troligen rymde han). Återkom dock 8/5 1791.
>
Eric TÖRNBERG
Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Tillhörde tidigare nr 320. GM-33 Karlen gammal och orkeslös. Vänstra benet förtvinat, begär och får avsked.
>
Erich TÖRNBERG
-18 = 351. Karlen för liten, sättes till tråssdräng i utbyte mot Olof Hassel.
>
Gustaf TÖFWERBERG
Var i tjänst 1739.
>
Hans Hindric SÖDERBERG
>
HELAND
>
Johan Fredrik TÖRNBLOM
>
Jöns TÖWERBLAD
>
Lars LARSSON
>
Matz TÖWA
Antagen i Nyköping. På slaget vid Hälsingborg 28/2 1710 bortkommit handskarna, kam med foder och grå råcken. Död i kvarteret Västra Karaby.
>
Niels JÖNSSON
>
Olof HASSEL
Var nyinskriven tråssdräng då han här insattes. Ej fått kappa. Död vid W. Ede. Under dess sjukdom där förlorat skospännen.
>
Olof TÖFWELBERG
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund. GM-68 sjuk av fallandesot, får avsked.
>
Pehr Anders WELIN
Befordrad till Sergeant vid V. Rekarne Compagnie.
>