< Tillbaka <
Info om rote

Väsby

Torp

Torpnummer

SR-00-0403

Rote

Väsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Karsäter

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Husbytorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Sågen, Årdala

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Skiedboqwarn

Mantal 5

1/4

Socken

Flen

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 445, år 1688 — 418, fr o m år 1710 — 403.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäsby i Helgesta — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Karsäter — Jöns, 1/4 Mantal.
Husebytorp — Joen, 1/4 Mantal.
Skiedwijqwarn — Joen, 1/4 Mantal.
Sågen — 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gun Gyldenstolpe.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäsby — Fru Rosenstråhle, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten.
Karsäter — Anders, 1/4 Mantal.
Husbytorp — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.
Sågen, Årdala — Joen, 1/8 Mantal. Possessor: Conrad Ribbing.
Skiedboqwarn — Eric Olsson, Helgesta, 1/4 Mantal. Possessor; Cavalleriet.

Roten indragen till musikens underhåll 1/1 1862 —

Roten anslagen till spel i nummer 2/2 1833 — 1/1 1862. Jml 1833 års lönestat.

Roten anslagen till underofficers lön 31/12 1819 — 1/2 1833.

Roten anslagen till pistolsmed — 30/10 1819. Tp till Valsberga rote, Gripsholms Kompani.

Roten anslagen till Statsverket 31/12 1793 — 13/12 1803.

Soldater vid detta torp

Anders ENQWIST
Efterbliven på marschen 2/5 1716. (Norge).
>
Anders WÄSTER
Efter Regementsfältskärens attest oduglig till Kongl. Majts tjänst emedan båda benen äro på honom förkylda.
>
Bengt WÄSBOM
"9/6 1724 hit satt den av Majors Comp förrymde och ertappade Bengt Bengtsson Winterstjerna, heter nu Wäsbom." 1733 sjuk hemma, men god karl. Var i tjänst 1739. (Anst 1721). F.d. nr 200 Bengt Winterstjerna, Ö. Vinter [...]
>
Carl WÄSBOM
>
Eric ANDERSSON
Efter Högwälborne Herr Baron och Gen.mj Fuchs tillstånd utbytt emot Gottfrid Caspersson.
>
Eric HELLSTRÖM
Hemkommen från dansk fångenskap och insatt på detta nummer. För dess bräcklighet erhållit Högwälborne Herr Baron och Gen.mj Fuchs int.avsk. Blev mästerskräddare i Nyköping och betalade krigsmanshusavgift.
>
Eric WÄSBOM
Int.avsk. 25/8 1758.
>
Gottfrid SCHRÖDER
Rymt 20/8 1721. Ertappad och tp till nr 434, Altnäs, Dunker.
>
Johan WÄSTEDT
GM-83 har Ros-aktigt ben, får stå till försök av förbättring, dock om han ej vinnes innan nästa mönstring, må Reg.chefen giva honom såsom oduglig till Kronans tjänst avsked. KM-88 På arbete i Christianstad b [...]
>
Jonas / Johan FALK
GM-74 ofärdig i handen, får avsked.
>
Lars Eric SEGERBERG
>
Lars WÄSBOM
>
Niels JÖNSSON
>
Olaf UDWASS
Antagen i Nyköping. Handskarna, kamb och foder bortkommet i Lund 1710 medan han låg sjuk.
>
Olof WÄSSMAN
1718 fått ny utrustning = nr 356. Fattas kappa. Död uti Christinehamn.
>
Samuel WÄSBOM
>
Swen WÄSTER
Inflyttad fr Floda 1788. Till Finland och Sveaborg 1789.
>