< Tillbaka <
Info om rote

Orhammar Örntorpet

Torp

Torpnamn

Örntorpet

Torpnummer

SR-00-0402

Rote

Orhammar

Rotegård 1

Orrhammar

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bilznääs Eller Gillsnäs

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Flen

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 391, fr o m år 1688 — 402.

Rotens sammansättning år 1686:
Orrhammar — Erich Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lijonhufvuds arvingar.
Bilznääs eller Gillsnäs — Swen Toreson, 1 Mantal. Possessor: Britha Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Orrhammar — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Grevinnan Elsa Sparre.
Bilznääs eller Gillsnäs — Swen, 1 Mantal. Possessor: Conrad Ribbing.

ST har plockats ner av Bo Pettersson, Hjulbäck 418, 790 34 Siljansnäs, som avser att återuppsätta det “någonstans i Dalarna”.

En corporal Johan Wälberg (?) har (ev.) flyttat härifrån och till Sköldinge 1767.

Soldater vid detta torp

Anders HAMMARBERG
GM-50 över 50 år gammal (?!), oduglig till vidare krigstjänst, får avsked.
>
Carl Erik ÖRN
Sjukvårdskurs. Son till 347 Linde, Sköldinge. "Lärer vara anställd vid poliscorpset i Stockholm". Utflyttad t Stockholm 3/1 1885.
>
Eric HOFFMAN
Befordrad till corporal och transporterad till Capaitain Princenschiölds Compagnie. Utflyttad t Dunker 1758.
>
Erich SILLBERG
1741 approberad. Kommenderad på Galéer-Esquadern. Vacant 3/12 1741.
>
Fredrik Johan FRÖJD
G. 1817 sjuk på stället. GM-55 begär och får avsked med underhåll. Tjänt väl. Se "Ett stycke Sörmland" sid 304.
>
Johan Eric FRÖJD
Enligt en uppgift född i Bettna. G. GM-79 Avsked utan undaerhåll enligt sjukbetyg (Brott å vänstra underbenet). Tjänt utmärkt väl. (Son till 400 Lehn). Utflyttad t Lehnberga, Flen 3/11 1884.
>
Johan ÅHRA
Fått ny utrustning = 351. GM-18 Karlen för liten, sättes till tråssdräng och i dess ställe hit satt den nyinskrivne tråssdrängen Jonas Joensson.
>
Jon HAMMARSTRÖM
>
Jonas BERG
GM-40 har sura ben och till krigstjänsten oduglig, får avsked. Var först anställd som tråssdräng. 1719 och 1728 sjuk hemma på roten.
>
Jöns SILLBERG
>
Karl Wilhelm ÖHRN
Inflyttad fr L:a Malma 14/11 1885. Sjukvårdskorpral. Baptisten.
>
Lars JOHANSSON
>
Lars SILLBERG
>
Nils ORRE
1760 kommenderad till arbete å Dahnholmen. GM-63 har fel på förståndet, får avsked. Död 1765?
>
Olaf ÅHRA
Antagen i Nyköping.
>
Pehr HAMMARSTRÖM
G. GM-89 ofärdig i ena handen och även i övrigt oduglig till krigstjänst, avskedas. Utflyttad t Stenstugan, L:a Malma.
>
Pehr KANT
Kan vara Pehr Qvick från 409 Staf i Mellösa. I Husf.h.l. står denne utflyttad till Orrhammar 1806.
>
Pehr ÅHL
Inflyttad fr Julita 1792. G. GM-93 sjuk av V.S. å lazarettet i Nyköping. Undermålig, dessutom incurable, får avsked. Utflyttad t Nyköping 1794.
>
QWICK
Var i tjänst 1807.
>
Sven WÄSTER
G. -97 sjuk i lägret. -02 sjuk, står på förbättring. GM-06 Har gammalt bensår, begär och får avsked.
>
Zackarias ORRE
>