< Tillbaka <
Info om rote

Salsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0400

Rote

Salsta

Rotegård 1

Sahlsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Warbro

Mantal 2

1

Socken

Flen

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 349, år 1688 — 351, fr o m år 1710 — 400.

Rotens sammansättning år 1686:
Warbro, (Sköldinge) — Per Larsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Sahlesta (Flen) — Sven Andersson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Stålarm.

Rotens sammansättning år 1728:
Sahlsta — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Greve Stålarm.
Warbro — Nills, 1 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Vakantsatt 1/1 1894.

ST har full takhöjd å “vindsvåningen”, vilken är inredd till 2 sovrum. Denna “höjning” har skett för mycket länge sedan – på 1800-talet. I nedervåningen har väggen mellan kök-rum flyttats en meter in i köket, som nu är rum. Takhöjden är ursprunglig och de gamla bjälkarna är kvar och synliga. Hela huset har “satt” sej något å norra sidan, och lutar därför något. Västra gavelfönstret har man därefter ändrat och riktat upp så att det, i förhållande till husknuten, ser ut att sitta snett. Användes såsom sommarstuga. Ägare Stenhammars godsförvaltning. Åkrarna planerade med barrskog. Årshyra 1.500:- kr. Anteckningarna gjorda 1976.

Soldater vid detta torp