< Tillbaka <
Info om rote

Gribäcken

Rotens nummer år 1686 — 24, fr o m år 1710 — 4.

Rotens sammansättning år 1686:
Gribäcken — Erich, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Espenääs — Erich, 1/8 Mantal.
Kielltorp — Erich, 1/8 Mantal.
Erichstorp — Erich, 1/8 Mantal.
Kårseng — Olof, 1/8 Mantal.
Nimtorp — Olof, 1/8 Mantal.
Humblekärr — Mathis, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Rebbeners.
Brogetorp — Olof, 1 Mantal. Possessor: Gyldenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Gribäcken — Joen, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Espenääs — Olof, 1/8 Mantal.
Kielltorp — Nils, 1/8 Mantal.
Erichstorp — Pär, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Eric Fitinghof
Kårshäll — Måns, 1/8 Mantal. Possessor: Carl Adolph Gyllenstierna.
Nimtorp — Erich, 1/8 Mantal. Possessor: Eric Fitinghoff.
Humblekärr — Olof, 1/8 Mantal. Possessor: Anders Stiernklo.
Bogtorp — Pär, 1 Mantal. Possessor: Carl Adolph Gyllenstierna.

Roten indragen till musikens underhåll 2/2 1833 jämlikt Kungl. Brev.
Roten anslagen till regementsmusiken 31/12 1829 — 31/12 1832.
Roten anslagen till underofficer 15/10 1817 — 31/12 1829.

Torp

Torpnummer

SR-00-0004

Rote

Gribäcken

Rotegård 1

Gribäcken

Andel 1

1/8

Rotegård 2

Espenääs

Andel 2

1/8

Rotegård 3

Kielltorp

Andel 3

1/8

Rotegård 4

Erichstorp

Andel 4

1/8

Rotegård 5

Kårshäll

Andel 5

1/8

Rotegård 6

Bogtorp

Andel 6

1

Torpbild 1

Kartklipp

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Soldater vid detta torp