< Tillbaka <
Info om rote

Väsby

Torp

Torpnummer

SR-00-0399

Rote

Väsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Näs, Dunker

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Kultorp, Helgesta

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Räfznäs, Forssa

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Starrkärrsqwarn, Helgesta

Mantal 5

-

Socken

Flen

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 388, år 1688 — 398, fr o m år 1710 — 399.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäsby (Helgesta?) — Per, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gun Gyldenstolpe.
Nääs i Dunker — 1/2 Mantal. Possessor: Schiönbergh.
Kultorp i Helgesta — 1/4 Mantal.
Räfznääs i Fårsa — Erich, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäsby i Helgesta — Pehr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Nääs i Dunker — Nills, 1/2 Mantal. Possessor: Nills Schiönbergh.
Kultorp i Helgesta — Swen, 1/4 Mantal.
Räfznääs i Forss — Joen, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Genmj Fuchs.
Starrkärrsqwarn, Helgesta — Pehr. Possessor: Lennart Ribbing.

Roten anslagen till Trumslagare 24/5 1833 — 11/11 1834.

Roten anslagen till Spel i nummer 1/1 1835 — 1/1 1862.

Roten indragen till musikens underhåll 1/1 1862 —

Soldater vid detta torp

Anders ANDERSSON
Eftaer Högwälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs tillstånd fått utbyta sig emot Daniel Persson.
>
Anders Niclas ORREUS
>
August MALM
>
Carl THORILD
>
Daniel WÄSSARE
Med Kgl. Majts och Riksens Krigs Collegii tillstånd transporterad till nr 398. Roten vacant.
>
Eric WENNERSTRÖM
>
Erich Elof STIERNSTOLPE
Avancerade till Corporal.
>
Erich WÄSSARE
År 1718 mundering = 397. Fattas kappa. Död på marschen ifrån Norge vid Lilla Nors krog (?).
>
Friedrik SIÖMAN
>
HALLMAN
Minderårig volontär.
>
Jan WÄSSARE
GM-63 har fel på förståndet, får avsked.
>
Jonas HÄLLSTEN
Död i Pommern. Hustru Anna Carlsdotter f. 1712, son Jonas f. 1753. Bebodde Näsforsstugan, Dunker, en tid.
>
Karl Adolph Georg MALM
Född i Ulfhäll, Strängnäs. 1789 "minderårig". Befordrad till Fänrik vid regementet. Avsked som "Löjtnant i armén 16/12 1802".
>
Nils WÄSSARE
Antagen i Nyköping. Grå rocken, renselen, handskar, halsduk, kamb och foder bortkommet i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. Bajonett och skinntröja borta under hans sjukdom i Helsingborg.
>
Olof HELLSTRÖM
GM-50 har brutit sig i högra axeln, kan ej lyfta upp armen. Kan ej approberas, utan måste återställa roten den undfångna legan.
>
Olof SUNDBERG
God och gillas. 1741 kommenderad på Galärerna. Dog i Näsforsstugan, Dunker.
>
Per JONSSON
>
Pär WÄSSBERG
>
Rolf TROLLE
1815 och 1817 sjuk hemma enligt attest. Anteckning: 1720, 1723 och 1726 sjuk hemma? Kan väl inte avse denna soldat!
>
Swen WÄSSARE
Varit kommenderad i Wissmar och sedermera intet igenkommen, utstruken ur rullan.
>
ULFSPARRE
1797 sjuk.
>
Zacarias WÄSSLIND
>